Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE, l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.

21760. Empresa (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

 • (5) - GRUP 5, 1S, GEEI, GTTT

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent
  • Grup horari
 • (95) - GRUP 95, 1S, GEAM, GEEI, GEIN, GIN2, GTTT

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

 • (5) - GRUP 5, 1S, GEEI, GIN2

  • Professorat
   Jordi Ripollés Piqueras
  • Responsable
   Jordi Ripollés Piqueras
  • Guia docent
 • (95) - GRUP 95, 1S, GEAM, GEEI, GEIN, GIN2, GMIT, GTTT

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre

 • (5) - GRUP 5, 1S, GEEI

  • Professorat
   Jordi Ripollés Piqueras
  • Responsable
   Jordi Ripollés Piqueras
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Primer semestre

 • (5) - GRUP 5, 1S, GEEI

  • Professorat
   Antoni Serra Serra
  • Responsable
   Antoni Serra Serra
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Període : Primer semestre