Escoltar

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE , l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.

En què consisteix?

L'Enginyeria Industrial engloba el conjunt de tecnologies, serveis i aplicacions que són necessaris en els entorns industrials.

Què hi aprendràs?

L’estudiant aprendrà a dissenyar, especificar i analitzar sistemes relacionats amb l’electricitat, l’electrònica industrial, el control de sistemes, d'automatització de processos industrials, de motors elèctrics, l'energia, la informàtica, el disseny de plantes industrials, etc.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

El grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica habilita per exercir la professió regulada d'Enginyer Tècnic Industrial. Aquests estudis venen regulats per l'ordre ministerial CIN/351/2009 de 9 de febrer de 2009 (BOE 20 febrer 2009). Aquests professionals poden desenvolupar tasques molt variades al món laboral, com les que s’enumeren a continuació:

 1. Disseny d’instal·lacions i plantes industrials.
 2. Disseny de sistemes electrònics.
 3. Disseny i implementació de sistemes automàtics (robots).
 4. Construcció d’instal·lacions industrials.
 5. Operació i manteniment d’instal·lacions.
 6. Projectes d’activitats.
 7. Treball a l’Administració pública (ajuntaments, conselleries...).
 8. Màrqueting i tasques comercials.
 9. Peritatge (informes i peritatges judicials).
 10. Treball en departaments d’investigació, desenvolupament i innovació, tant en l’àmbit públic com en el privat, per a la recerca de noves tecnologies.
 11. Oficina tècnica: redacció, firma i desenvolupament de projectes en l’àmbit de l’enginyeria industrial (instal·lacions industrials).
 12. Docència (tant al nivell de secundària i de formació professional, com al nivell universitari).
 13. A més, si desitja continuar els estudis, un graduat en Enginyeria Electròncia Industrial i Automàtica pot accedir al Màster en Enginyeria Industrial , que habilita per a la professió regulada d’ Enginyer Industrial. Aquests estudis venen regulats per l'ordre ministerial CIN/311/2009 de 9 de febrer de 2009 (BOE 18 febrer 2009).

En definitiva, ens trobam davant un estudi amb un gran ventall de sortides professionals. Un estudi de futur!

Per a més informació: Escola Politècnica Superior: http://eps.uib.es

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE, l'acreditació internacional d'enginyeria més prestigiosa d'Europa, atorgada per la Xarxa Europea d'Acreditació de l'Educació en Enginyeria (ENAEE). Aquesta acreditació garanteix que la titulació compleix els elevats estàndards de qualitat fixats per l'ENAEE i facilita l'accés dels titulats a màsters i doctorats internacionals i la mobilitat professional dels graduats.

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Enginyeria i Arquitectura
70 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 18,50¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.157,72¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Anselm Turmeda