Escoltar

Grau d'Història

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Preinscrits 290 245 209 188 231 187
Nou ingrés 74 51 46 34 41 46
Nou ingrés SIIU 70 51 43 34 40 45
Matriculats 232 236 220 194 176 154
Titulats 19 28 33 34 36 23
Places 70 70 70 70 70 70

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 46% 38% 26%
Taxa d'abandonament 38% 38% 53%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 92% 90% 88% 90% 86% 91%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 86% 86% 87% 87% 88% 89%
Taxa de rendiment 72% 72% 75% 70% 71% 74%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació amb la durada

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Durada mitjana 4 5 5 5 5 5

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Antoni Bonet Robeta

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 17/02/2020
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 28/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 15/11/2013
Verificació Memòria primera modificació 15/07/2013
Verificació Informe primera modificació 15/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 02/03/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial 04/05/2009
Verificació Informe final de verificació 04/05/2009

Treballs de Fi de Grau

 • Aproximació al cinema espanyol durant el primer franquisme (1939-1959)
 • Del caldo casero al Tacobell. Aproximación etnoarqueológica a la gestión de desechos domésticos.
 • EL PSOE DURANTE LA TRANSICIÓN (1974-1977)
 • El status de la mujer gladiadora en el Alto Imperio Romano.
 • En el corazón de Mallorca: la minería carbonífera insular en la segunda mitad del siglo XX
 • Entre imperios y tribus bárbaras. La presencia de Roma en la frontera sur de Egipto
 • Esclavitud femenina en la Mallorca tardomedieval
 • ETA des de dins. Una perspectiva històrica (19561980)
 • La dona durant la transició: el cas de Lloseta (1975-1986)
 • La gestión de la diversidad religiosa en España: Historia de las relaciones hispano-marroquíes y apuntes para el caso musulmán.
 • La Guerra Civil en el municipio de Capdepera (1936-1939)
 • La incorporación del archipielago balear en la órbita romana (217 a.C-123 a.C.)
 • La industria del calzado en Palma. El caso de la fabrica Gorila
 • Las cuevas de enterramiento en Menorca durante la Edad del Bronce (1700/1600-850 a.C.)
 • Les independències d'Amèrica llatina a través de la premsa mallorquina. 1810-1814
 • L’impacte de la crisi de 1973 en el turisme: el cas de Palma
 • Maria de Luna: evolució del poder d'una reina medieval
 • Orientalismo en la historiografía española
 • The Military Tactics of the Macedonian Phalanx and the Roman Legion during the Macedonian Wars (214-148 BC)
 • Un anhelo de modernidad; proyección y construcción del Mercado del Olivar (1914-1951)
 • Una primera aproximació al material ceràmic Postalaiòtic del jaciment de Son Mas (Segles II – I a.C.)
 • URRACA I DE LEÓN Y CASTILLA (1109-1126). LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE LA REINA EN LAS CRÓNICAS HISPANAS PLENOMEDIEVALES
 • ¿Casas? Revisitando el concepto de espacio doméstico en el Bronce Medio y Final Balear
 • ¿Cautivos finougrios en la trata esclavista tardomedieval mediterránea? 1350-1456.
 • 1391: ¿Movimiento dirigido o espontáneo?
 • Anàlisi historiogràfica de l'arqueologia de l'espai i el paisatge a Mallorca
 • Análisis de la prensa especializada en videojuegos en España
 • Andalucía durante la Segunda República, el caso de La Rambla
 • Coneixem el nostre patrimoni arqueològic? Estudi del coneixement arqueològic a nivell local a partir d'enquestes telefòniques
 • El comercio de la Corona de Mallorca (1276-1343): preponderancia económica de los territorios continentales del Rosellón y Montpellier
 • El Conde Rossi: la seva biografia i pervivència a la Memòria Històrica
 • El desenvolupament del turisme a la badia d’Alcúdia (1934-1973)
 • El despliege militar romano durante el Bellum Asturum a la luz de los nuevos datos sobre campamentos
 • El final de la II Guerra Púnica en la Península Ibérica y en las Islas Baleares
 • Expansió de la Corona d’Aragó per la Mediterrània en el segle XIII: Conquestes de Mallorca i València
 • Fiscalitat i renda feudal a la Mallorca forana (1230-1454)
 • Ius in bello: el tratamiento del enemigo tras las batallas de la II Guerra Púnica
 • La batalla de Cannas: una revisión histórica
 • La bruixeria a les Illes Balears en el segle XVII
 • La construcción de la feminidad a través de la publicidad. Un caso de estudio: la revista Cort durante los años (1960 – 1970)
 • La desfeta de Iugoslàvia
 • La Nueva Planta borbónica de Mallorca: génesis, implantación e instituciones
 • La premsa forana a Mallorca. El cas de Bona Pau a Montuïri 1952-1992
 • La Secció femenina a les Illes Balears: la moral imposada pel règim.
 • Las importaciones anfóricas púnico-ebusitanas en el Pla de Mallorca. Estudio cuantitativo de los municipios de Montuïri y Porreres
 • La transició a Lloseta (1975-1987). L’evolució política del municipi.
 • La transició democràtica a la ciutat de Palma
 • Les ciutats federades de les Illes Balears durant l'antiguitat
 • Les eleccions durant la Segona República a Palma. Anàlisi dels resultats de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931.
 • L’arxipèlag balear a inicis de la Segona Guerra Púnica
 • L’impacte social de l'electrificació a Mallorca (1901-1927)
 • Percepciones sobre la sexualidad femenina en la Baja Edad Media Española
 • Piratería y corsarismo en la América española, siglos XVII y XVIII
 • Qüestionant la idea tradicional occidental de família.
 • Una aproximació a la societat i cultura vikinga (793-1050)
 • Arquitectura defensiva de Cartagena d’Índies entre el 1700 i el 1725.
 • Castillos_Roqueros de Mallorca: Alaró, Santueri y del Rey.
 • Contactos e Interacciones entre las Comunidades Protohistóricas y Fenicio-Púnicas en la isla de Mallorca
 • Cooperativisme de cases barates a les Illes Balears: El Hogar del Porvenir (1921-1947)
 • De la transició a la democràcia: El cas de Santa Maria del Camí (1975-1991)
 • El bienio progresista en las Islas Baleares
 • El corsarisme mallorquí 1673-1681
 • El Foch y Fum en els darrers anys de la Segona República (1935-1936)
 • El origen del megalitismo: posturas encontradas
 • El papel de las vestales en la sociedad romana
 • El pueblo arverno en el siglo I aC
 • El regne normand a Sicília
 • Els atacs de 1391 a les jueries de la Corona d’Aragó
 • Els jaciments tardo-antics a Mallorca i Cabrera. Un estudi comparatiu.
 • Els moviments migratoris arran del desenvolupament del turisme a les Illes Balear: El cas de Santanyí (1955-1970)
 • Fernando el Católico y los Congresos de Historia de la Corona de Aragón: La figura del monarca aragonés vista desde el V Congreso
 • Iconografía egipcia de Anubis, Upuaut o Upwawet, Khentiamentiu y Osiris. Análisis, evolución y proyección exterior
 • La construcció del Protectorat espanyol al Marroc (1900-1912)
 • La crida d'un nou món: el primer liberalisme a les Illes Balears (1808-1823)
 • La gestació del boom turístic a Mallorca: una visió des de la revista Cort.
 • La imagen de las Islas Baleares en el ideario del Mundo Clásico
 • La immigració nord-europea a les Illes Balears (1960 – 2017)
 • La mujer en El Pedagogo de Clemente de Alejandría
 • La mujer saharauia desde la etnoarqueología o como la malahfa nos hará libres
 • La New Archaeology i les primeres tendències post-processuals
 • La premsa forana durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939): El cas del setmanari Felanitx
 • La prensa foránea de Mallorca durante el franquismo. El caso del semanario Arriba (1938-1968).
 • La Propaganda durant la Guerra Freda. 1946-91: Els Estats Units i la Unió Soviètica.
 • La recepción de la Revolución rusa en la prensa obrera socialista El Obrero Balear (1917-1921)
 • La revolució liberal a Mallorca. El Trienni Liberal a la Vall de Sóller (1820-1823)
 • Las Baleares durante la Guerra Sertoriana
 • Les ciutats de Cíbola i Quivira
 • Los honderos baleares y su importancia en el Mediterráneo Antiguo: armamento, aspectos tácticos y participación en conflictos
 • L’educació al primer franquisme (1936-1955). El cas de Binissalem.
 • L’epigrafia grega d’Emporion
 • Oci, sanitat i beneficència: El cas del balneari de Sant Joan de la Font Santa de Campos (1842-1910)
 • Política i turisme a les Illes Balears: la qüestió fiscal fins al 2003
 • Relació entre tipus de inscripció i expressió antroponímica celtibèrica
 • Unitarismo en Mallorca ante la Guerra de Cuba: el caso del diario La Unión Republicana (1896-97).
 • Antigüedad tardía: la comunidad monástica de Cabrera, siglos V-VIII dC
 • Castigos corporales en Roma: tipología y criterios de aplicación
 • Comerç il·legal. Societat i economia durant el franquisme: el contraban a Manacor
 • Del conservacionisme a l'ecologisme: el GOB Mallorca de 1973 a 1983
 • De lloc a municipi: la segregació municipal de Consell
 • El cinema promogut pels estats totalitaris en el segle XX
 • Els cultes egipcis a Hispània: l'arribada d'Isis i Serapis
 • Els grèmis tèxtils de Mallorca al segle XVIII
 • El sincretismo religioso en el Nuevo Mundo. Los ejemplos de Nueva España y las Antillas Mayores
 • Frederic I del Sacre Imperi i la seva política italiana
 • Gabriel Alomar i Esteve i la seva Historiografia
 • Iconografía egipcia y egiptizante en la Ibiza púnica
 • La docència de la prehistòria i l'Arqueologia a l'Educació Secundària a Mallorca
 • La homosexualidad y el Eros en el mundo grecorromano
 • La mujer durante el franquismo: el caso de S'Arracó
 • La premsa anglesa mallorquina durant la Segona República: the Majorca Sun
 • La primavera àrab: l'excepcionalitat de la Transició Democràtica a Tunísia
 • La renovació historiogràfica de la revista Annales. Histoire, Sciencies Sociales (1994-2015)
 • Las elecciones preautonómicas de 1979 en las Islas Baleares
 • La Transició a LLucmajor (1971-1987)
 • La Transició Democràtica a Alcúdia (1975-1987)
 • La Transició Democràtica a les Illes Balears. Especial referència a Algaida
 • Les Relacions d'espanya amb l'eix durant la segona guerra mundial 1939-1943
 • Protagonistas de un olvido: las islas Baleares en los campos nazis
 • Víctima y mediadora: la mujer en la conquista romana de la Península Ibérica
 • ANÁLISI DE L'OBRA DEL PARE BOSCANA
 • APROXIMACIÓ A LA VIDA POLÍTICA EIVISSENCA
 • Bulgaria. Antes y despues de la caida del Muro de Berlín
 • CAPITALISMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
 • Cunado la muerte es la única salida
 • DESTRUCCIÓN DE TEMPLOS EN LA ANTIGUEDAD
 • DONA I POLÍTICA A LA MALLORCA REPUBLICANA
 • EL ADIESTRAMIENTO DE LAS LEGIONES
 • El arxiu de la illa d'Ellis
 • El camí cap a la democràcia: Sa pobla (1973-1987)
 • EL CINE DE FICCIÓN COMO FUENTE DE....
 • EL COMERÇ IL·LEGAL A MALLORCA
 • EL COMPORTAMENT DEL VOT ESPANYOL A 1986
 • el contraban a mallorca: el cas de la familia Garau
 • EL DUCADO DE NORMANDIA
 • EL PAPER DE L'ESTAT ESPANYOL I LES ILLES BALEARS
 • EL PARADIGMA....
 • El pasado en el presente. La dieta en el paleolítico
 • EPIGRAFIA VITIVA A L'EXERCIT ROMÀ
 • ESPORT I SOCIETAT AL SEGLE XX
 • HISTORIA DEL MOTOCICICLISME DE VELOCITAT
 • L'ARTICULACIÓ POLÍTICA DEL NACIONALISME/ REGIONALISME
 • L'OCAS OHLONE
 • LA GUERRA DE SUCCESIÓ ESPANYOLA
 • La influènica grega a la numismàtica ibera
 • LA PESTA NEGRA DE 1348
 • LA POSGUERRA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
 • La radiofonia a Mallorca
 • Las apariencias engañan: murallas talaoticas
 • LA TRANSICIÓ A POLLENÇA
 • La visión del enemigo en la republica romana
 • NAVEGACIÓN Y COMERCIO EN MALLORCA DURANTE LA GUIERRA DE SUCESIÓN
 • SOCIETATS EN CONTACTE: REVISIÓ POSTCOLONIAL DELS MATERIALS INDÍGENES
 • Vida y Muerte en una ciudad mallorquina
 • Análisis de los elementos decorativos en la cerámica postalayótica
 • Aproximació a les estrategies de catalogació d'elements patrimonials
 • Cartago Nova: historia d'una ciutat
 • Colonia Augusta Emerita: història i arqueologia
 • Dona i sindicalisme a mallorca durant el segle XX
 • El paper de l'esglèsia mallorquina durant la revolta forana
 • El Sindica (La bodega cooperativa de Felanitx): apogeu i decadència (1919-1991)
 • Historia de la Cultura Musical: el cas de la banda municipal de Sa Pobla
 • L'emergència d'una minoria oblidada: l'evolució històrica de la qüestió homosexual (1954-2005)
 • La colonització de la baixa california: l'exemple de Sant Francesc d'Assis
 • La fiesta de la conquista durante el primer franquismo
 • La generació Beat i la seva influència a Espanya i Balears
 • La guerra de succesió a Mallorca
 • La implantación del sistema imperial romano en Egipto
 • La menestralia mallorquina en la crisis de la baixa edat mitjana (1350-1450)
 • La participació dels Estats Units a la Gran Guerra
 • La premsa en llengües estrangeres a Nallorca: el cas del semanari Mallorca Sun
 • La primera Guerra Púnica i els Mercenaris Balears
 • La questió Xueta a la Mallorca Actual
 • La transició democràtica a Sant Joan
 • Los Navegantes Griegos en el extremo occidental
 • Lugares de culto en el mundo celtiberico
 • Relaciones diplomáticas entre roma y britania
 • Una aproximació al poble Ilergeta
 • Una visió crítica i satírica de la societat mallorquina durant la segona república
 • Armas de hierro en la Protohistoria de Mallorca
 • El guerrero balear. Entre cartagineses y romanos (del V al I a.C.)
 • La civitas Bocchoritana
 • Los inicios del Neolítico en China