Grau d'Història

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Dades i indicadors

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnes de nou ingrés 87 80 86 72 74 56 47 36 42
Alumnes matriculats 87 137 188 221 232 236 220 194 176
Alumnes titulats - - - 16 19 28 33 34 36

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Antoni Bonet Robeta

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Treballs de Fi de Grau

 • La desfeta de Iugoslàvia
 • La transició a Lloseta (1975-1987). L’evolució política del municipi.
 • Las importaciones anfóricas púnico-ebusitanas en el Pla de Mallorca. Estudio cuantitativo de los municipios de Montuïri y Porreres
 • ¿Casas? Revisitando el concepto de espacio doméstico en el Bronce Medio y Final Balear
 • El final de la II Guerra Púnica en la Península Ibérica y en las Islas Baleares
 • La Nueva Planta borbónica de Mallorca: génesis, implantación e instituciones
 • L’arxipèlag balear a inicis de la Segona Guerra Púnica
 • El despliege militar romano durante el Bellum Asturum a la luz de los nuevos datos sobre campamentos
 • Análisis de la prensa especializada en videojuegos en España
 • La transició democràtica a la ciutat de Palma
 • El Conde Rossi: la seva biografia i pervivència a la Memòria Històrica
 • Fiscalitat i renda feudal a la Mallorca forana (1230-1454)
 • La batalla de Cannas: una revisión histórica
 • La construcción de la feminidad a través de la publicidad. Un caso de estudio: la revista Cort durante los años (1960 – 1970)
 • Les ciutats federades de les Illes Balears durant l'antiguitat
 • La premsa forana a Mallorca. El cas de Bona Pau a Montuïri 1952-1992
 • La Secció femenina a les Illes Balears: la moral imposada pel règim.
 • 1391: ¿Movimiento dirigido o espontáneo?
 • Andalucía durante la Segunda República, el caso de La Rambla
 • ¿Cautivos finougrios en la trata esclavista tardomedieval mediterránea? 1350-1456.
 • Les eleccions durant la Segona República a Palma. Anàlisi dels resultats de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931.
 • Expansió de la Corona d’Aragó per la Mediterrània en el segle XIII: Conquestes de Mallorca i València
 • Piratería y corsarismo en la América española, siglos XVII y XVIII
 • El comercio de la Corona de Mallorca (1276-1343): preponderancia económica de los territorios continentales del Rosellón y Montpellier
 • Coneixem el nostre patrimoni arqueològic? Estudi del coneixement arqueològic a nivell local a partir d'enquestes telefòniques
 • Una aproximació a la societat i cultura vikinga (793-1050)
 • Anàlisi historiogràfica de l'arqueologia de l'espai i el paisatge a Mallorca
 • La bruixeria a les Illes Balears en el segle XVII
 • L’impacte social de l'electrificació a Mallorca (1901-1927)
 • Qüestionant la idea tradicional occidental de família.
 • Ius in bello: el tratamiento del enemigo tras las batallas de la II Guerra Púnica
 • Percepciones sobre la sexualidad femenina en la Baja Edad Media Española
 • El desenvolupament del turisme a la badia d’Alcúdia (1934-1973)
 • El corsarisme mallorquí 1673-1681
 • El bienio progresista en las Islas Baleares
 • La mujer saharauia desde la etnoarqueología o como la malahfa nos hará libres
 • El Foch y Fum en els darrers anys de la Segona República (1935-1936)
 • De la transició a la democràcia: El cas de Santa Maria del Camí (1975-1991)
 • Les ciutats de Cíbola i Quivira
 • Cooperativisme de cases barates a les Illes Balears: El Hogar del Porvenir (1921-1947)
 • Castillos_Roqueros de Mallorca: Alaró, Santueri y del Rey.
 • El regne normand a Sicília
 • El papel de las vestales en la sociedad romana
 • Els jaciments tardo-antics a Mallorca i Cabrera. Un estudi comparatiu.
 • Els moviments migratoris arran del desenvolupament del turisme a les Illes Balear: El cas de Santanyí (1955-1970)
 • Contactos e Interacciones entre las Comunidades Protohistóricas y Fenicio-Púnicas en la isla de Mallorca
 • Relació entre tipus de inscripció i expressió antroponímica celtibèrica
 • L’epigrafia grega d’Emporion
 • La imagen de las Islas Baleares en el ideario del Mundo Clásico
 • La revolució liberal a Mallorca. El Trienni Liberal a la Vall de Sóller (1820-1823)
 • Los honderos baleares y su importancia en el Mediterráneo Antiguo: armamento, aspectos tácticos y participación en conflictos
 • La mujer en El Pedagogo de Clemente de Alejandría
 • Iconografía egipcia de Anubis, Upuaut o Upwawet, Khentiamentiu y Osiris. Análisis, evolución y proyección exterior
 • La Propaganda durant la Guerra Freda. 1946-91: Els Estats Units i la Unió Soviètica.
 • La immigració nord-europea a les Illes Balears (1960 – 2017)
 • La prensa foránea de Mallorca durante el franquismo. El caso del semanario Arriba (1938-1968).
 • La gestació del boom turístic a Mallorca: una visió des de la revista Cort.
 • Arquitectura defensiva de Cartagena d’Índies entre el 1700 i el 1725.
 • El pueblo arverno en el siglo I aC
 • Las Baleares durante la Guerra Sertoriana
 • La New Archaeology i les primeres tendències post-processuals
 • Els atacs de 1391 a les jueries de la Corona d’Aragó
 • Oci, sanitat i beneficència: El cas del balneari de Sant Joan de la Font Santa de Campos (1842-1910)
 • El origen del megalitismo: posturas encontradas
 • La crida d'un nou món: el primer liberalisme a les Illes Balears (1808-1823)
 • La recepción de la Revolución rusa en la prensa obrera socialista El Obrero Balear (1917-1921)
 • Unitarismo en Mallorca ante la Guerra de Cuba: el caso del diario La Unión Republicana (1896-97).
 • La construcció del Protectorat espanyol al Marroc (1900-1912)
 • La premsa forana durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939): El cas del setmanari Felanitx
 • L’educació al primer franquisme (1936-1955). El cas de Binissalem.
 • Política i turisme a les Illes Balears: la qüestió fiscal fins al 2003
 • Fernando el Católico y los Congresos de Historia de la Corona de Aragón: La figura del monarca aragonés vista desde el V Congreso
 • Gabriel Alomar i Esteve i la seva Historiografia
 • Iconografía egipcia y egiptizante en la Ibiza púnica
 • Comerç il·legal. Societat i economia durant el franquisme: el contraban a Manacor
 • Víctima y mediadora: la mujer en la conquista romana de la Península Ibérica
 • La renovació historiogràfica de la revista Annales. Histoire, Sciencies Sociales (1994-2015)
 • El cinema promogut pels estats totalitaris en el segle XX
 • La Transició Democràtica a Alcúdia (1975-1987)
 • La docència de la prehistòria i l'Arqueologia a l'Educació Secundària a Mallorca
 • Las elecciones preautonómicas de 1979 en las Islas Baleares
 • La Transició a LLucmajor (1971-1987)
 • Protagonistas de un olvido: las islas Baleares en los campos nazis
 • El sincretismo religioso en el Nuevo Mundo. Los ejemplos de Nueva España y las Antillas Mayores
 • Castigos corporales en Roma: tipología y criterios de aplicación
 • La mujer durante el franquismo: el caso de S'Arracó
 • Els grèmis tèxtils de Mallorca al segle XVIII
 • La premsa anglesa mallorquina durant la Segona República: the Majorca Sun
 • Frederic I del Sacre Imperi i la seva política italiana
 • De lloc a municipi: la segregació municipal de Consell
 • La primavera àrab: l'excepcionalitat de la Transició Democràtica a Tunísia
 • La Transició Democràtica a les Illes Balears. Especial referència a Algaida
 • Del conservacionisme a l'ecologisme: el GOB Mallorca de 1973 a 1983
 • La homosexualidad y el Eros en el mundo grecorromano
 • Les Relacions d'espanya amb l'eix durant la segona guerra mundial 1939-1943
 • Els cultes egipcis a Hispània: l'arribada d'Isis i Serapis
 • Antigüedad tardía: la comunidad monástica de Cabrera, siglos V-VIII dC
 • La visión del enemigo en la republica romana
 • El camí cap a la democràcia: Sa pobla (1973-1987)
 • LA POSGUERRA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
 • Las apariencias engañan: murallas talaoticas
 • La influènica grega a la numismàtica ibera
 • El arxiu de la illa d'Ellis
 • EL CINE DE FICCIÓN COMO FUENTE DE....
 • DESTRUCCIÓN DE TEMPLOS EN LA ANTIGUEDAD
 • NAVEGACIÓN Y COMERCIO EN MALLORCA DURANTE LA GUIERRA DE SUCESIÓN
 • EL COMERÇ IL·LEGAL A MALLORCA
 • EL PAPER DE L'ESTAT ESPANYOL I LES ILLES BALEARS
 • LA TRANSICIÓ A POLLENÇA
 • EL PARADIGMA....
 • EPIGRAFIA VITIVA A L'EXERCIT ROMÀ
 • LA PESTA NEGRA DE 1348
 • EL ADIESTRAMIENTO DE LAS LEGIONES
 • Vida y Muerte en una ciudad mallorquina
 • El pasado en el presente. La dieta en el paleolítico
 • HISTORIA DEL MOTOCICICLISME DE VELOCITAT
 • L'ARTICULACIÓ POLÍTICA DEL NACIONALISME/ REGIONALISME
 • LA GUERRA DE SUCCESIÓ ESPANYOLA
 • ANÁLISI DE L'OBRA DEL PARE BOSCANA
 • ESPORT I SOCIETAT AL SEGLE XX
 • EL COMPORTAMENT DEL VOT ESPANYOL A 1986
 • SOCIETATS EN CONTACTE: REVISIÓ POSTCOLONIAL DELS MATERIALS INDÍGENES
 • APROXIMACIÓ A LA VIDA POLÍTICA EIVISSENCA
 • L'OCAS OHLONE
 • EL DUCADO DE NORMANDIA
 • DONA I POLÍTICA A LA MALLORCA REPUBLICANA
 • CAPITALISMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
 • el contraban a mallorca: el cas de la familia Garau
 • Bulgaria. Antes y despues de la caida del Muro de Berlín
 • La radiofonia a Mallorca
 • Cunado la muerte es la única salida
 • L'emergència d'una minoria oblidada: l'evolució històrica de la qüestió homosexual (1954-2005)
 • El paper de l'esglèsia mallorquina durant la revolta forana
 • Aproximació a les estrategies de catalogació d'elements patrimonials
 • El Sindica (La bodega cooperativa de Felanitx): apogeu i decadència (1919-1991)
 • La menestralia mallorquina en la crisis de la baixa edat mitjana (1350-1450)
 • La primera Guerra Púnica i els Mercenaris Balears
 • La participació dels Estats Units a la Gran Guerra
 • Dona i sindicalisme a mallorca durant el segle XX
 • La fiesta de la conquista durante el primer franquismo
 • Una visió crítica i satírica de la societat mallorquina durant la segona república
 • La transició democràtica a Sant Joan
 • La generació Beat i la seva influència a Espanya i Balears
 • Análisis de los elementos decorativos en la cerámica postalayótica
 • La guerra de succesió a Mallorca
 • La premsa en llengües estrangeres a Nallorca: el cas del semanari Mallorca Sun
 • La colonització de la baixa california: l'exemple de Sant Francesc d'Assis
 • Historia de la Cultura Musical: el cas de la banda municipal de Sa Pobla
 • Relaciones diplomáticas entre roma y britania
 • Los Navegantes Griegos en el extremo occidental
 • Cartago Nova: historia d'una ciutat
 • Lugares de culto en el mundo celtiberico
 • Colonia Augusta Emerita: història i arqueologia
 • La questió Xueta a la Mallorca Actual
 • Una aproximació al poble Ilergeta
 • La implantación del sistema imperial romano en Egipto
 • El guerrero balear. Entre cartagineses y romanos (del V al I a.C.)
 • Los inicios del Neolítico en China
 • La civitas Bocchoritana
 • Armas de hierro en la Protohistoria de Mallorca