Grau d'Història

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

El principal objectiu és analitzar el comportament de les societats humanes al llarg de la història i en cadascuna de les etapes establertes científicament (prehistòria, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània). Aquesta anàlisi es durà a terme a partir del principi de multicausalitat i relacionant fenòmens de distinta natura (polítics, econòmics, culturals...).

La planificació de l'ensenyament pretén no sols que l'alumne pugui conèixer l'evolució històrica de les societat, sinó també el distint tractament historiogràfic que ha rebut cada període o fenomen històric que s'estudiï, com també iniciar els alumnes en treballs d'investigació adequats al nivell de grau. A aquest darrer objectiu respon la presència de classes pràctiques i el Treball de Fi de Grau.

Igualment la planificació de l'ensenyament intenta que l'alumne que així ho desitgi pugui aconseguir coneixements i destreses propis no sols d'Història, sinó també en conjunt de les humanitats i particularment de les disciplines que li són més properes (geografia, història de l'art). Per altra banda, el títol està dissenyat perquè els alumnes acabin amb un nivell idoni per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   *   6 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Itineraris

Aquest grau té tres itineraris:

  • Prehistòria i Història Antiga
  • Història Medieval i Història Moderna
  • Història Contemporània

Per cada una d’aquestes mencions s’han de cursar una sèrie d’assignatures optatives indicades per a tercer i quart curs. Per facilitar la planificació per part de l'alumne, oferim a continuació un enllaç a l'oferta d'optatives dels pròxims cursos .

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20201 - Introducció a les Comunitats Prehistòriques Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20700 - Introducció als Estudis Literaris Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20202 - Societats i Cultures en l'Edat Antiga Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20203 - Societats i Cultures en l'Edat Mitjana Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20204 - El Món Mediterrani en l'Edat Contemporània Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20900 - La Filosofia en el Món Actual Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20205 - Prehistòria I Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20206 - Història de l'Antic Orient Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20207 - Història Medieval Universal de l'Alta Edat Mitjana Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20208 - Història Universal de l'Alta Edat Moderna Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20209 - Història Contemporània Universal Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20210 - Prehistòria II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20211 - Història Antiga de Grècia Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20212 - Història Medieval Universal de la Baixa Edat Mitjana Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20213 - Història del Segle XVIII Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20214 - Història del Món Actual Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20215 - Prehistòria de l'Edat del Bronze Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20216 - Història Antiga de Roma Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20217 - Història de l'Alta Edat Mitjana d'Espanya Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20218 - Història Moderna d'Espanya Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20219 - Història Contemporània d'Espanya fins a 1939 Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20220 - Prehistòria de l'Edat del Ferro Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20221 - Història Antiga d'Espanya Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20222 - Història de la Baixa Edat Mitjana d'Espanya Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20223 - Història Contemporània d'Espanya des de 1939 fins a l'Actualitat Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20224 - Arqueologia Prehistòrica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20225 - Epigrafia i Numismàtica en el Món Antic Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20226 - Paleografia i Diplomàtica Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20227 - Mètodes i Tècniques del Treball Històric (Antic Règim) Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20228 - Tendències Historiogràfiques en l'Edat Contemporània (Teories, Fonts i Mèt) Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20229 - Treball de Fi de Grau d'Història Treball de fi de grau 6,0 Català Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20237 - Història Antiga de les Balears Optativa 6,0 Català Primer semestre
20239 - Història de la Corona d'Aragó en l'Edat Moderna Optativa 6,0 Català Primer semestre
20246 - Història Econòmica de les Societats Preindustrials Optativa 6,0 Català Primer semestre
20247 - Història Econòmica de les Societats Industrials Optativa 6,0 Català Primer semestre
20265 - Art Medieval II (1200-1500) Optativa 6,0 Català Primer semestre
20266 - Art del Renaixement Optativa 6,0 Català Primer semestre
20267 - Art Barroc Optativa 6,0 Català Primer semestre
20402 - Història del Dret Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20230 - Prehistòria de les Illes Balears Optativa 6,0 Català Segon semestre
20231 - Història de les Religions del Món Clàssic Optativa 6,0 Català Segon semestre
20233 - Història Moderna d'Amèrica Optativa 6,0 Català Segon semestre
20234 - Història Social de la Població en l'Època Contemporània Optativa 6,0 Català Segon semestre
20243 - Història de la Cultura de l'Europa Medieval Optativa 6,0 Català Segon semestre
20248 - Pràctiques Externes d'Història Optativa 6,0 Segon semestre
20261 - Art Medieval I (1000-1250) Optativa 6,0 Català Segon semestre
20285 - English for History, Art and Geography Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21103 - Geografia Física General Optativa 6,0 Català Segon semestre
21104 - Geografia Humana General Optativa 6,0 Català Segon semestre
21106 - Geografia de les Illes Balears Optativa 6,0 Català Segon semestre
21113 - Geografia d'Espanya Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20232 - Història de la Corona d'Aragó en l'Edat Mitjana Optativa 6,0
20235 - Historiografia Grega Optativa 6,0
20236 - Arqueologia del Territori Optativa 6,0
20238 - Història Medieval de les Balears Optativa 6,0
20240 - Història Contemporània d'Amèrica Optativa 6,0
20241 - Etnoarqueologia Optativa 6,0
20242 - Les Ciutats de l'Imperi Romà Optativa 6,0
20244 - Història Moderna de les Balears Optativa 6,0
20245 - Història Contemporània de les Balears Optativa 6,0
20270 - Art del Segle XX Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau d'Història 1r curs G01 cronograma exàmens