Grau

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Grau d'Història optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20230 - Prehistòria de les Illes Balears   GRUP 1, 2S 12/06/2019 10:00 - 13:00
 • Ramon Llull Aula A-21
 • Ramon Llull Aula A-21
20230 - Prehistòria de les Illes Balears   GRUP 1, 2S 02/07/2019 10:00 - 13:00
 • Ramon Llull Aula A-06
 • Ramon Llull Aula A-06
20231 - Història de les Religions del Món Clàssic   GRUP 1, 2S 18/06/2019 16:00 - 19:00
 • Ramon Llull Aula A-21
 • Ramon Llull Aula A-21
20231 - Història de les Religions del Món Clàssic   GRUP 1, 2S 05/07/2019 10:00 - 13:00
 • Ramon Llull Aula A-22
 • Ramon Llull Aula A-22
20233 - Història Moderna d'Amèrica   GRUP 01 14/06/2019 16:00 - 19:00
 • Ramon Llull Aula multiusos
 • Ramon Llull Aula multiusos
20233 - Història Moderna d'Amèrica   GRUP 01 03/07/2019 16:00 - 19:00
 • Ramon Llull Aula A-22
 • Ramon Llull Aula A-22
20234 - Història Social de la Població en l'Època Contemporània   GRUP 1, 2S 12/06/2019 16:00 - 19:00
 • Ramon Llull Aula A-22
 • Ramon Llull Aula A-22
20234 - Història Social de la Població en l'Època Contemporània   GRUP 1, 2S 02/07/2019 16:00 - 19:00
 • Ramon Llull Aula A-22
 • Ramon Llull Aula A-22
20237 - Història Antiga de les Balears   GRUP 1, 1S 11/01/2019 16:00 - 20:00
 • Ramon Llull Aula A-04
 • Ramon Llull Aula A-04
20237 - Història Antiga de les Balears   GRUP 1, 1S 08/02/2019 16:00 - 20:00
 • Ramon Llull Aula A-14
 • Ramon Llull Aula A-14
20239 - Història de la Corona d'Aragó en l'Edat Moderna   GRUP 1, 1S 18/01/2019 16:00 - 19:00
 • Ramon Llull Aula A-06
 • Ramon Llull Aula A-06
20239 - Història de la Corona d'Aragó en l'Edat Moderna   GRUP 1, 1S 07/02/2019 16:00 - 19:00
 • Ramon Llull Aula A-06
 • Ramon Llull Aula A-06
20243 - Història de la Cultura de l'Europa Medieval   GRUP 1, 2S 14/06/2019 10:00 - 13:00
 • Ramon Llull Aula A-22
 • Ramon Llull Aula A-22
20243 - Història de la Cultura de l'Europa Medieval   GRUP 1, 2S 03/07/2019 10:00 - 13:00
 • Ramon Llull Aula A-22
 • Ramon Llull Aula A-22
20246 - Història Econòmica de les Societats Preindustrials   GRUP 1, 1S 10/01/2019 16:00 - 20:00
 • Ramon Llull Aula A-06
 • Ramon Llull Aula A-06
20246 - Història Econòmica de les Societats Preindustrials   GRUP 1, 1S 04/02/2019 10:00 - 14:00
 • Ramon Llull Aula A-04
 • Ramon Llull Aula A-04
20247 - Història Econòmica de les Societats Industrials   GRUP 1, 1S 23/01/2019 10:00 - 13:00
 • Ramon Llull Aula A-06
 • Ramon Llull Aula A-06
20247 - Història Econòmica de les Societats Industrials   GRUP 1, 1S 08/02/2019 10:00 - 13:00
 • Ramon Llull Aula A-06
 • Ramon Llull Aula A-06
20261 - Art Medieval I (1000-1250)   GRUP 1, 2S 19/06/2019 10:00 - 13:00
 • Ramon Llull Aula A-13
 • Ramon Llull Aula A-13
20261 - Art Medieval I (1000-1250)   GRUP 1, 2S 05/07/2019 10:00 - 13:00
 • Ramon Llull Aula A-18
 • Ramon Llull Aula A-18
20265 - Art Medieval II (1200-1500)   GRUP 1, 1S 11/01/2019 16:00 - 19:00
 • Ramon Llull Aula A-03
 • Ramon Llull Aula A-03
20265 - Art Medieval II (1200-1500)   GRUP 1, 1S 04/02/2019 16:00 - 19:00
 • Ramon Llull Aula A-14
 • Ramon Llull Aula A-14
20266 - Art del Renaixement   GRUP 1, 1S 22/01/2019 16:00 - 19:00
 • Ramon Llull Aula A-03
 • Ramon Llull Aula A-03
20266 - Art del Renaixement   GRUP 1, 1S 07/02/2019 16:00 - 19:00
 • Ramon Llull Aula A-02
 • Ramon Llull Aula A-02
20267 - Art Barroc   GRUP 1, 1S 17/01/2019 16:00 - 19:00
 • Ramon Llull Aula A-18
 • Ramon Llull Aula A-18
20267 - Art Barroc   GRUP 1, 1S 06/02/2019 16:00 - 19:00
 • Ramon Llull Aula multiusos
 • Ramon Llull Aula multiusos
20285 - English for History, Art and Geography   GRUP 1, 2S 19/06/2019 16:00 - 19:00
 • Ramon Llull Aula A-03
 • Ramon Llull Aula A-03
20285 - English for History, Art and Geography   GRUP 1, 2S 05/07/2019 16:00 - 19:00
 • Ramon Llull Aula A-18
 • Ramon Llull Aula A-18
20285 - English for History, Art and Geography   GRUP 2, 2S 19/06/2019 10:00 - 13:00
 • Ramon Llull Aula A-16
 • Ramon Llull Aula A-16
20285 - English for History, Art and Geography   GRUP 2, 2S 05/07/2019 10:00 - 13:00
 • Ramon Llull Aula A-03
 • Ramon Llull Aula A-03
20402 - Història del Dret   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 14/01/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
20402 - Història del Dret   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 06/02/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
20402 - Història del Dret   GRUP 02 (MATÍ) GDRE 14/01/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
20402 - Història del Dret   GRUP 02 (MATÍ) GDRE 06/02/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
21103 - Geografia Física General   GRUP 01 14/06/2019 19:00 - 20:30
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21103 - Geografia Física General   GRUP 01 04/07/2019 19:00 - 20:30
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21104 - Geografia Humana General   GRUP 01 10/06/2019 19:00 - 20:30
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21104 - Geografia Humana General   GRUP 01 05/07/2019 19:00 - 20:30
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21106 - Geografia de les Illes Balears   GRUP 01 12/06/2019 19:00 - 20:30
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21106 - Geografia de les Illes Balears   GRUP 01 02/07/2019 19:00 - 20:30
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21113 - Geografia d'Espanya   GRUP 1, 2S 13/06/2019 16:00 - 19:00
 • Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05a
 • Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05a
21113 - Geografia d'Espanya   GRUP 1, 2S 03/07/2019 19:00 - 21:00
 • Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05a
 • Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05a