Escoltar

Grau d'Història

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

En què consisteix?

El principal objectiu és analitzar el comportament de les societats humanes al llarg de la història i en cadascuna de les etapes establertes científicament. Aquesta anàlisi es durà a terme a partir del principi de multicausalitat i relacionant fenòmens de diferent naturalesa (polítics, econòmics, culturals…).

Què hi aprendràs?

La planificació de l'ensenyament pretén que l'alumne pugui conèixer no només l'evolució històrica de les societats sinó també el diferent tractament historiogràfic que ha rebut cada període o fenomen històric que s'estudiï, com també iniciar els alumnes en treballs de recerca adequats al nivell de grau.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  1. Docència d'Història en l'ensenyament secundari i superior.
  2. Gestió cultural en entitats públiques i privades.
  3. Treball en arxius, biblioteques i centres de documentació.
  4. Treball en l'àmbit editorial.
  5. Treball en mitjans de comunicació.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

 

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Arts i Humanitats
70 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 11,59¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 743,12¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Ramon Llull