Escoltar

Grau de Geografia (Pla 2009)

Cita prèvia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

L'objectiu general del títol de grau de Geografia és formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i diagnosticar el territori que ens envolta, tant en el component mediambiental com social.

Els titulats poden treballar en matèries relacionades amb recursos naturals, població, urbanisme, ordenació territorial, medi ambient, paisatge, transport i turisme.

Poden accedir com a professionals a diferents camps: planificació i ordenació del territori, cartografia i sistemes d'informació geogràfica, anàlisi del medi físic i social, i ensenyament. Així com a la recerca i investigació, i a postgraus de l'àmbit de ciències socials i naturals.

En la formació es combinen el treball d'aula i el de seminaris: el treball de camp és un dels eixos fonamentals de l'ensenyament. Com als altres estudis de grau de la UIB, es fomenta la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   132   30   12   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0
21100 - Geografia del Turisme Formació bàsica 6,0
21101 - Territori i Societat Formació bàsica 6,0
21102 - Cartografia Formació bàsica 6,0
21103 - Geografia Física General Formació bàsica 6,0
21104 - Geografia Humana General Formació bàsica 6,0
21105 - Tècniques de Disseny Cartogràfic i Cartografia Automàtica Formació bàsica 6,0
21106 - Geografia de les Illes Balears Formació bàsica 6,0
21107 - Tècniques Estadístiques en Geografia Formació bàsica 6,0
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21108 - Climatologia Obligatòria 6,0
21109 - Geomorfologia Obligatòria 6,0
21110 - Geografia de la Població Obligatòria 6,0
21111 - Geografia Urbana Obligatòria 6,0
21112 - Sistemes d'Informació Geogràfica Obligatòria 6,0
21113 - Geografia d'Espanya Obligatòria 6,0
21114 - Planificació Regional Obligatòria 6,0
21115 - Geografia dels Transports i les Comunicacions Obligatòria 6,0
21116 - Geografia de la Indústria Obligatòria 6,0
21117 - Tècniques d'Anàlisi Espacial Obligatòria 6,0
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21118 - Geografia d'Europa Obligatòria 6,0
21119 - Geografia Rural Obligatòria 6,0
21120 - Hidrogeografia Obligatòria 6,0
21121 - Planificació Urbana Obligatòria 6,0
21122 - Sistemes d'Informació Geogràfica II Obligatòria 6,0
21123 - Biogeografia Obligatòria 6,0
21124 - Didàctica de la Geografia Obligatòria 6,0
21125 - Pràctiques Externes de Geografia I Pràctiques externes 6,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21126 - Avaluació d'Impacte Ambiental Obligatòria 6,0
21127 - Geografia del Paisatge Obligatòria 6,0
21128 - Pràctiques Externes de Geografia II Pràctiques externes 6,0
21129 - Pensament Geogràfic Obligatòria 6,0
21130 - Canvi Climàtic i Riscs Ambientals Obligatòria 6,0
21131 - Anàlisi Geogràfica Integrada Obligatòria 6,0
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia Treball de fi de grau 6,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20209 - Història Contemporània Universal Optativa 6,0
20214 - Història del Món Actual Optativa 6,0
20218 - Història Moderna d'Espanya Optativa 6,0
20219 - Història Contemporània d'Espanya fins a 1939 Optativa 6,0
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art Optativa 6,0
20251 - Iniciació a la Història de l'Art. L'Art en el seu Context Optativa 6,0
20252 - Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura Optativa 6,0
20271 - Història de l'Urbanisme Optativa 6,0
20272 - Història de les Idees Estètiques Optativa 6,0
20285 - English for History, Art and Geography Optativa 6,0
20433 - Dret Urbanístic i Ordenació del Territori Optativa 6,0
20451 - Dret Ambiental Civil Optativa 6,0
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics Optativa 6,0
21133 - Gestió de Recursos Hídrics Optativa 6,0
21134 - Itineraris Culturals i Naturals Optativa 6,0
21135 - Planificació del Transport Optativa 6,0
21136 - Disseny i Gestió de Projectes Optativa 6,0
21137 - Tècniques de Laboratori en Geografia Física Optativa 6,0
21138 - Geomorfologia Litoral Optativa 6,0
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals Optativa 6,0
21140 - Grans Regions Naturals del Món Optativa 6,0
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics Optativa 6,0
21142 - Planificació dels Serveis Optativa 6,0
21143 - Estratègies de Desenvolupament Local Optativa 6,0
21144 - Història Ecològica de l'Economia Optativa 6,0
21145 - Business English Optativa 6,0
21146 - English for Science Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

No hi ha cap grup horari definit per a aquest pla d'estudis