Grau

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Grau de Geografia - optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20209 - Història Contemporània Universal   GRUP 1, 1S 22/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-16
20209 - Història Contemporània Universal   GRUP 1, 1S 07/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-03
20214 - Història del Món Actual   ESTUDIS GHIS 14/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-16
20214 - Història del Món Actual   ESTUDIS GHIS 04/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-18
20218 - Història Moderna d'Espanya   GRUP 1, 1S 15/01/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-05
20218 - Història Moderna d'Espanya   GRUP 1, 1S 04/02/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-18
20219 - Història Contemporània d'Espanya fins a 1939   GRUP 1, 1S 17/01/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-13
20219 - Història Contemporània d'Espanya fins a 1939   GRUP 1, 1S 05/02/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-12
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art   GRUP 01 (HISTÒRIA) 23/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-20
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art   GRUP 01 (HISTÒRIA) 08/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-15
20252 - Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura   GRUP 01 10/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-05
20252 - Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura   GRUP 01 04/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-03
20271 - Història de l'Urbanisme   GRUP 1, 2S 18/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-18
20271 - Història de l'Urbanisme   GRUP 1, 2S 04/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-19
20285 - English for History, Art and Geography   GRUP 2, 2S 19/06/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-16
20285 - English for History, Art and Geography   GRUP 2, 2S 05/07/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-03
20433 - Dret Urbanístic i Ordenació del Territori   OPTATIVA GEO 06/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
20433 - Dret Urbanístic i Ordenació del Territori   OPTATIVA GEO 04/07/2019 19:00 - 21:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics   OPTATIVA GRUP 40 GEOGRAFIA HORABAIXA = GTUR 32 + GETU 35 + GTUR MENORCA 36 11/06/2019 16:00 - 20:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-14
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-15
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-20. 2ºn pis
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics   OPTATIVA GRUP 40 GEOGRAFIA HORABAIXA = GTUR 32 + GETU 35 + GTUR MENORCA 36 04/07/2019 15:30 - 18:30
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-14
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-15
21135 - Planificació del Transport   OPTATIVA GRUP 01 GGEO = GRUP 42 GTUR 14/06/2019 16:00 - 19:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21135 - Planificació del Transport   OPTATIVA GRUP 01 GGEO = GRUP 42 GTUR 05/07/2019 16:00 - 19:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21137 - Tècniques de Laboratori en Geografia Física   GRUP 1, 1S 10/01/2019 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL01a
21137 - Tècniques de Laboratori en Geografia Física   GRUP 1, 1S 07/02/2019 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05a
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 12/06/2019 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 04/07/2019 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21140 - Grans Regions Naturals del Món   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 10/06/2019 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL01a
21140 - Grans Regions Naturals del Món   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 02/07/2019 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics   OPTATIVA GRUP 40 (HORABAIXA) GGEO=GRUP 42 GTUR 18/01/2019 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics   OPTATIVA GRUP 40 (HORABAIXA) GGEO=GRUP 42 GTUR 06/02/2019 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21142 - Planificació dels Serveis   GRUP 1, 2S 07/06/2019 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05a
21142 - Planificació dels Serveis   GRUP 1, 2S 01/07/2019 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21143 - Estratègies de Desenvolupament Local   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 22/01/2019 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL01a
21143 - Estratègies de Desenvolupament Local   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 08/02/2019 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21145 - Business English   GGEO (01) (GRAU GEOGRAFIA) + GECO (90) GG-X01 MATÍ 10/06/2019 16:00 - 19:00
21145 - Business English   GGEO (01) (GRAU GEOGRAFIA) + GECO (90) GG-X01 MATÍ 04/07/2019 16:00 - 19:00
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 11/06/2019 16:00 - 20:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-04
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 01/07/2019 16:00 - 20:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç