Grau de Geografia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

21122. Sistemes d'Informació Geogràfica II (Teledetecció) (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per la matrícula
 • cal haver superat l'assignatura 21112 - Sistemes d'Informació Geogràfica

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S

  • Professorat
   Antònia Fornés Horrach
  • Responsable
   Antònia Fornés Horrach
  • Guia docent