Escoltar

Grau de Geografia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Geografia a extingir.

L'objectiu general del títol de grau de Geografia és formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i diagnosticar el territori que ens envolta, tant en el component mediambiental com social.

Els titulats poden treballar en matèries relacionades amb recursos naturals, població, urbanisme, ordenació territorial, medi ambient, paisatge, transport i turisme.

Poden accedir com a professionals a diferents camps: planificació i ordenació del territori, cartografia i sistemes d'informació geogràfica, anàlisi del medi físic i social, i ensenyament. Així com a la recerca i investigació, i a postgraus de l'àmbit de ciències socials i naturals.

En la formació es combinen el treball d'aula i el de seminaris: el treball de camp és un dels eixos fonamentals de l'ensenyament. Com als altres estudis de grau de la UIB, es fomenta la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   132   30   12   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21100 - Geografia del Turisme Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21101 - Territori i Societat Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21102 - Cartografia Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21103 - Geografia Física General Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21104 - Geografia Humana General Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21105 - Tècniques de Disseny Cartogràfic i Cartografia Automàtica Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21106 - Geografia de les Illes Balears Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21107 - Tècniques Estadístiques en Geografia Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21108 - Climatologia Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21109 - Geomorfologia Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21110 - Geografia de la Població Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21111 - Geografia Urbana Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21112 - Sistemes d'Informació Geogràfica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21113 - Geografia d'Espanya Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21114 - Planificació Regional Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21115 - Geografia dels Transports i les Comunicacions Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21116 - Geografia de la Indústria Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21117 - Tècniques d'Anàlisi Espacial Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21118 - Geografia d'Europa Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21119 - Geografia Rural Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21120 - Hidrogeografia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21121 - Planificació Urbana Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21122 - Sistemes d'Informació Geogràfica II Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21123 - Biogeografia Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21124 - Didàctica de la Geografia Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21125 - Pràctiques Externes de Geografia I Pràctiques externes 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21126 - Avaluació d'Impacte Ambiental Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21127 - Geografia del Paisatge Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21128 - Pràctiques Externes de Geografia II Pràctiques externes 6,0 Català Primer semestre
21129 - Pensament Geogràfic Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21130 - Canvi Climàtic i Riscs Ambientals Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21131 - Anàlisi Geogràfica Integrada Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20209 - Història Contemporània Universal Optativa 6,0 Català Primer semestre
20218 - Història Moderna d'Espanya Optativa 6,0 Català Primer semestre
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art Optativa 6,0 Català Primer semestre
21133 - Gestió de Recursos Hídrics Optativa 6,0 Català Primer semestre
21134 - Itineraris Culturals i Naturals Optativa 6,0 Català Primer semestre
21136 - Disseny i Gestió de Projectes Optativa 6,0 Català Primer semestre
21137 - Tècniques de Laboratori en Geografia Física Optativa 6,0 Català Primer semestre
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics Optativa 6,0 Català Primer semestre
21143 - Estratègies de Desenvolupament Local Optativa 6,0 Català Primer semestre
20252 - Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20271 - Història de l'Urbanisme Optativa 6,0 Català Segon semestre
20285 - English for History, Art and Geography Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics Optativa 6,0 Català Segon semestre
21135 - Planificació del Transport Optativa 6,0 Català Segon semestre
21138 - Geomorfologia Litoral Optativa 6,0 Català Segon semestre
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals Optativa 6,0 Català Segon semestre
21140 - Grans Regions Naturals del Món Optativa 6,0 Català Segon semestre
21142 - Planificació dels Serveis Optativa 6,0 Català Segon semestre
20214 - Història del Món Actual Optativa 6,0
20272 - Història de les Idees Estètiques Optativa 6,0
20451 - Dret Ambiental Civil Optativa 6,0
21144 - Història Ecològica de l'Economia Optativa 6,0
21145 - Business English Optativa 6,0
21146 - English for Science Optativa 6,0
21147 - Dret Urbanistic Optativa 6,0
21148 - Història Contemporània d'Espanya Optativa 6,0
21149 - Història de les Idees Estètiques II Optativa 6,0
21150 - Iniciació a la Història de l'Art I: Antic i Medieval Optativa 6,0
21151 - Iniciació a la Història de l'Art II: Modern i Contemporani Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau de Geografia 1er curs cronograma exàmens