Escoltar

Grau de Fisioteràpia (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

En què consisteix?

Forma un/a professional amb coneixements i capacitat per valorar els problemes fisioterapèutics que tinguin les persones que atén, des d'una perspectiva global i integral, i que faci el seu treball basant-se en l'evidència científica.

Què hi aprendràs?

El/La graduat/ada adquirirà diverses competències en els diferents àmbits de la professió, l’atenció assistencial, les activitats de prevenció i d’intervenció terapèutica, la docència, la investigació i la gestió, tant en l'àmbit públic com en el privat. Així mateix, els alumnes aconseguiran la competència per entendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

El títol de grau en Fisioteràpia capacita per a l'exercici de la professió de fisioterapeuta en tots els seus àmbits professionals: assistencial, docent, investigador i de gestió. El perfil generalista d'aquesta titulació permet donar resposta als diferents àmbits professionals de la fisioteràpia que coexisteixen, com també a aquells emergents o que encara no estan plenament desenvolupats en la nostra societat.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats..

Ciències de la Salut
  No s'ofereixen places de nou ingrés per extinció de pla
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 20,82¤ (*)

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Guillem Cifre de Colonya