Grau de Fisioteràpia (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

La Fisioteràpia s'ocupa de l'estudi i aplicació dels mitjans i agents físics per a la promoció i el manteniment de la salut, la prevenció i la curació de la malaltia i la recuperació i rehabilitació de les persones al llarg de tota la vida. Per a això, intervé de forma experta en l'atenció de persones sanes, així com en aquelles que presentin alguna anomalia, deficiència, limitació funcional, discapacitat, minusvalidesa o altres canvis en la funció física i en l'estat de salut; utilitzant mètodes, procediments, tècniques i instruments específics.

La Fisioteràpia, com a professió, presenta un gran arrelament en la majoria dels països europeus. És una professió sanitària, titulada, regulada i col·legiada, amb un camp propi d'actuació, tal com es preveu a la Llei d'ordenació de les professions sanitàries.

El títol de Fisioteràpia s'ajusta a Orden CIN/2135/2008, de 3 de juliol, BOE de 19 de juliol de 2008

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   108   24   42   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut Formació bàsica 6,0
21600 - Estructura i Funció del Cos Humà Formació bàsica 6,0
21601 - Conducta, Salut i Qualitat de Vida Formació bàsica 6,0
21602 - Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut Formació bàsica 6,0
21650 - Anatomia i Fisiologia del Sistema Musculoesquelètic Formació bàsica 6,0
21651 - Procediments Sanitaris Generals Formació bàsica 6,0
21652 - Física Aplicada a les Ciències de la Salut Formació bàsica 6,0
21653 - Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós Formació bàsica 6,0
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge Formació bàsica 6,0
21655 - Afeccions Medicoquirúrgiques Formació bàsica 6,0
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21656 - Valoració Obligatòria 6,0
21657 - Procediments Generals en Fisioteràpia I Obligatòria 6,0
21658 - Cinesiteràpia Obligatòria 6,0
21659 - Fonaments de Fisioteràpia i Fisioteràpia Comunitària Obligatòria 6,0
21660 - Fisioteràpia del Moviment Obligatòria 6,0
21661 - Procediments Generals en Fisioteràpia II Obligatòria 6,0
21662 - Salut Pública Obligatòria 6,0
21663 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I Obligatòria 6,0
21664 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II Obligatòria 6,0
21665 - Fisioteràpia Neurològica I Obligatòria 6,0
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21666 - Ètica i Legislació Sanitària Obligatòria 6,0
21667 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia III Obligatòria 6,0
21668 - Fisioteràpia en Grups de Població Especials Obligatòria 6,0
21669 - Fisioteràpia Cardiorespiratòria Obligatòria 6,0
21670 - Fisioteràpia Neurològica II Obligatòria 6,0
21671 - Estades Clíniques Obligatòria 6,0
21672 - Pràcticum I Pràctiques externes 12,0
21673 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia IV Obligatòria 6,0
21674 - Fisioteràpia Neurològica III Obligatòria 6,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21675 - Pràcticum II Pràctiques externes 18,0
21676 - Treball de Fi de Grau de Fisioteràpia Treball de fi de grau 6,0
21691 - Pràcticum III Pràctiques externes 12,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Optativa 6,0
21677 - Alimentació, Activitat Física i Salut Optativa 3,0
21678 - Atenció a la Salut de l'Esportista Optativa 3,0
21679 - Ergonomia Optativa 3,0
21680 - Teràpies Complementàries Optativa 3,0
21681 - Teràpies Afins a la Fisioteràpia Optativa 3,0
21682 - Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat Optativa 3,0
21683 - Tècniques Avançades d'Hidroteràpia Optativa 3,0
21684 - Psicomotricitat Optativa 3,0
21685 - Tècniques Propioceptives Optativa 3,0
21686 - Tècniques de Relaxació Optativa 3,0
21687 - Valoració del Dany Corporal Optativa 3,0
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris Optativa 3,0
21689 - Fisioteràpia del Complex Estomatognàtic i en Deglució Optativa 3,0
21690 - Estratègies de Comunicació en l'Educació Sanitària Optativa 3,0

Calendari, especificat per grups horaris

No hi ha cap grup horari definit per aquest pla d'estudi