Escoltar

Grau de Fisioterąpia (Pla 2009)

240 crčdits - Facultat d'Infermeria i Fisioterąpia
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

La Fisioteràpia s'ocupa de l'estudi i aplicació dels mitjans i agents físics per a la promoció i el manteniment de la salut, la prevenció i la curació de la malaltia i la recuperació i rehabilitació de les persones al llarg de tota la vida. Per a això, intervé de forma experta en l'atenció de persones sanes, així com en aquelles que presentin alguna anomalia, deficiència, limitació funcional, discapacitat, minusvalidesa o altres canvis en la funció física i en l'estat de salut; utilitzant mètodes, procediments, tècniques i instruments específics.

La Fisioteràpia, com a professió, presenta un gran arrelament en la majoria dels països europeus. És una professió sanitària, titulada, regulada i col·legiada, amb un camp propi d'actuació, tal com es preveu a la Llei d'ordenació de les professions sanitàries.

El títol de Fisioteràpia s'ajusta a Orden CIN/2135/2008, de 3 de juliol, BOE de 19 de juliol de 2008

Resum de crčdits

Formació bąsica Obligatņries Optatives Prąctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   108   24   42   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'impartició
Perķode
21692 - Fonaments d'Estadķstica Aplicada a les Cičncies de la Salut Formació bąsica 6,0 Segon semestre
21600 - Estructura i Funció del Cos Humą Formació bąsica 6,0
21601 - Conducta, Salut i Qualitat de Vida Formació bąsica 6,0
21602 - Bases Conceptuals i Metodolņgiques de les Cičncies de la Salut Formació bąsica 6,0
21650 - Anatomia i Fisiologia del Sistema Musculoesquelčtic Formació bąsica 6,0
21651 - Procediments Sanitaris Generals Formació bąsica 6,0
21652 - Fķsica Aplicada a les Cičncies de la Salut Formació bąsica 6,0
21653 - Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós Formació bąsica 6,0
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnņstic per Imatge Formació bąsica 6,0
21655 - Afeccions Medicoquirśrgiques Formació bąsica 6,0
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'impartició
Perķode
21656 - Valoració Obligatņria 6,0
21657 - Procediments Generals en Fisioterąpia I Obligatņria 6,0
21658 - Cinesiterąpia Obligatņria 6,0
21659 - Fonaments de Fisioterąpia i Fisioterąpia Comunitąria Obligatņria 6,0
21660 - Fisioterąpia del Moviment Obligatņria 6,0
21661 - Procediments Generals en Fisioterąpia II Obligatņria 6,0
21662 - Salut Pśblica Obligatņria 6,0
21663 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I Obligatņria 6,0
21664 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II Obligatņria 6,0
21665 - Fisioterąpia Neurolņgica I Obligatņria 6,0
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'impartició
Perķode
21666 - Čtica i Legislació Sanitąria Obligatņria 6,0
21667 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia III Obligatņria 6,0
21668 - Fisioterąpia en Grups de Població Especials Obligatņria 6,0
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Obligatņria 6,0
21670 - Fisioterąpia Neurolņgica II Obligatņria 6,0
21671 - Estades Clķniques Obligatņria 6,0
21672 - Prącticum I Prąctiques externes 12,0
21673 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia IV Obligatņria 6,0
21674 - Fisioterąpia Neurolņgica III Obligatņria 6,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'impartició
Perķode
21675 - Prącticum II Prąctiques externes 18,0
21676 - Treball de Fi de Grau de Fisioterąpia Treball de fi de grau 6,0
21691 - Prącticum III Prąctiques externes 12,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'impartició
Perķode
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Optativa 6,0
21677 - Alimentació, Activitat Fķsica i Salut Optativa 3,0
21678 - Atenció a la Salut de l'Esportista Optativa 3,0
21679 - Ergonomia Optativa 3,0
21680 - Terąpies Complementąries Optativa 3,0
21681 - Terąpies Afins a la Fisioterąpia Optativa 3,0
21682 - Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat Optativa 3,0
21683 - Tčcniques Avanēades d'Hidroterąpia Optativa 3,0
21684 - Psicomotricitat Optativa 3,0
21685 - Tčcniques Propioceptives Optativa 3,0
21686 - Tčcniques de Relaxació Optativa 3,0
21687 - Valoració del Dany Corporal Optativa 3,0
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris Optativa 3,0
21689 - Fisioterąpia del Complex Estomatognątic i en Deglució Optativa 3,0
21690 - Estratčgies de Comunicació en l'Educació Sanitąria Optativa 3,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020