Escoltar

Grau de Fisioteràpia

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

En què consisteix?

Forma un/a professional amb coneixements i capacitat per valorar els problemes fisioterapèutics que tinguin les persones que atén, des d'una perspectiva global i integral, i que faci el seu treball basant-se en l'evidència científica.

Què hi aprendràs?

El/La graduat/ada adquirirà diverses competències en els diferents àmbits de la professió, l’atenció assistencial, les activitats de prevenció i d’intervenció terapèutica, la docència, la investigació i la gestió, tant en l'àmbit públic com en el privat. Així mateix, els alumnes aconseguiran la competència per entendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

El títol de grau en Fisioteràpia capacita per a l'exercici de la professió de fisioterapeuta en tots els seus àmbits professionals: assistencial, docent, investigador i de gestió. El perfil generalista d'aquesta titulació permet donar resposta als diferents àmbits professionals de la fisioteràpia que coexisteixen, com també a aquells emergents o que encara no estan plenament desenvolupats en la nostra societat.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències de la Salut
60 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 20,82¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.296,92¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2020-21

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Guillem Cifre de Colonya