Grau de Fisioteràpia

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Fisioteràpia a extingir.

La Fisioteràpia s'ocupa de l'estudi i aplicació dels mitjans i agents físics per a la promoció i el manteniment de la salut, la prevenció i la curació de la malaltia i la recuperació i rehabilitació de les persones al llarg de tota la vida. Per a això, intervé de forma experta en l'atenció de persones sanes, així com en aquelles que presentin alguna anomalia, deficiència, limitació funcional, discapacitat, minusvalidesa o altres canvis en la funció física i en l'estat de salut; utilitzant mètodes, procediments, tècniques i instruments específics.

La Fisioteràpia, com a professió, presenta un gran arrelament en la majoria dels països europeus. És una professió sanitària, titulada, regulada i col·legiada, amb un camp propi d'actuació, tal com es preveu a la Llei d'ordenació de les professions sanitàries.

El títol de Fisioteràpia s'ajusta a Orden CIN/2135/2008, de 3 de juliol, BOE de 19 de juliol de 2008

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   105   24   45   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21651 - Procediments Sanitaris Generals Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21652 - Física Aplicada a les Ciències de la Salut Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22760 - Anatomia del Sistema Neuromusculoesquelètic Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22761 - Anatomia General Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22762 - Fisiologia Humana Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
21655 - Afeccions Medicoquirúrgiques Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
21660 - Fisioteràpia del Moviment Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22763 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21657 - Procediments Generals en Fisioteràpia I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21658 - Cinesiteràpia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21662 - Salut Pública Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22765 - Valoració en Fisioteràpia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22767 - Fonaments de Fisioteràpia Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
22771 - Fonts d'Informació en Ciències de la Salut Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
21661 - Procediments Generals en Fisioteràpia II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21663 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21664 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21665 - Fisioteràpia Neurològica I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22764 - Legislació Sanitària Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
22768 - Fisioteràpia Comunitària Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21667 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia III Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21669 - Fisioteràpia Cardiorespiratòria Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21670 - Fisioteràpia Neurològica II Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22766 - Ètica en Ciències de la Salut Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
22769 - Fisioteràpia Uroginecològica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22770 - Fisioteràpia en Gerontologia Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
21673 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia IV Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21674 - Fisioteràpia Neurològica III Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22772 - Bases Metodològiques de la Investigació Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
22773 - Pràcticum I Pràctiques externes 15,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21675 - Pràcticum II Pràctiques externes 18,0 Castellà Primer semestre
21676 - Treball de Fi de Grau de Fisioteràpia Treball de fi de grau 6,0 Castellà Segon semestre
21691 - Pràcticum III Pràctiques externes 12,0 Castellà Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21677 - Alimentació, Activitat Física i Salut Optativa 3,0 Català Primer semestre
21680 - Teràpies Complementàries Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
21686 - Tècniques de Relaxació Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
22779 - Transtorns Dolorosos de la Regió Craniomandibular i Craniocervical Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
21682 - Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat Optativa 3,0 Castellà Segon semestre
21683 - Tècniques Avançades d'Hidroteràpia Optativa 3,0 Castellà Segon semestre
21684 - Psicomotricitat Optativa 3,0 Castellà Segon semestre
21685 - Tècniques Propioceptives Optativa 3,0 Castellà Segon semestre
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris Optativa 3,0 Castellà Segon semestre
22778 - Fisioteràpia Esportiva Optativa 3,0 Català Segon semestre
21679 - Ergonomia Optativa 3,0
21681 - Teràpies Afins a la Fisioteràpia Optativa 3,0
21687 - Valoració del Dany Corporal Optativa 3,0
21690 - Estratègies de Comunicació en l'Educació Sanitària Optativa 3,0
22731 - Conflictes Ètics Relacionats amb la Salut Optativa 3,0
22737 - Preparació d'un Projecte d'Investigació i Escriptura d'Articles Científics Optativa 3,0
22739 - Mindfulness Optativa 3,0
22746 - Cooperació al Desenvolupament en l'Àmbit de la Salut Optativa 3,0
22747 - Competència Oral per a Professionals de la Salut Optativa 3,0
22748 - Salut Laboral Optativa 3,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Fisioteràpia primer curs cronograma exàmens