Escoltar

Grau de Fisioterąpia

240 crčdits - Facultat d'Infermeria i Fisioterąpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Fisioterąpia a extingir .

La Fisioteràpia s'ocupa de l'estudi i aplicació dels mitjans i agents físics per a la promoció i el manteniment de la salut, la prevenció i la curació de la malaltia i la recuperació i rehabilitació de les persones al llarg de tota la vida. Per a això, intervé de forma experta en l'atenció de persones sanes, així com en aquelles que presentin alguna anomalia, deficiència, limitació funcional, discapacitat, minusvalidesa o altres canvis en la funció física i en l'estat de salut; utilitzant mètodes, procediments, tècniques i instruments específics.

La Fisioteràpia, com a professió, presenta un gran arrelament en la majoria dels països europeus. És una professió sanitària, titulada, regulada i col·legiada, amb un camp propi d'actuació, tal com es preveu a la Llei d'ordenació de les professions sanitàries.

El títol de Fisioteràpia s'ajusta a Orden CIN/2135/2008, de 3 de juliol, BOE de 19 de juliol de 2008

Resum de crčdits

Formació bąsica Obligatņries Optatives Prąctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   105   24   45   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'impartició
Perķode
21651 - Procediments Sanitaris Generals Formació bąsica 6,0 Castellą Primer semestre
21652 - Fķsica Aplicada a les Cičncies de la Salut Formació bąsica 6,0 Castellą Primer semestre
22760 - Anatomia del Sistema Neuromusculoesquelčtic Formació bąsica 6,0 Catalą Primer semestre
22761 - Anatomia General Formació bąsica 6,0 Catalą Primer semestre
22762 - Fisiologia Humana Formació bąsica 6,0 Castellą Primer semestre
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnņstic per Imatge Formació bąsica 6,0 Castellą Segon semestre
21655 - Afeccions Medicoquirśrgiques Formació bąsica 6,0 Castellą Segon semestre
21660 - Fisioterąpia del Moviment Formació bąsica 6,0 Catalą Segon semestre
21692 - Fonaments d'Estadķstica Aplicada a les Cičncies de la Salut Formació bąsica 6,0 Segon semestre
22763 - Cičncies Psicosocials Aplicades a la Fisioterąpia Formació bąsica 6,0 Castellą Segon semestre
21304 - Fonaments d'Estadķstica Aplicada a les Cičncies de la Salut Formació bąsica 6,0
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'impartició
Perķode
21657 - Procediments Generals en Fisioterąpia I Obligatņria 6,0 Castellą Primer semestre
21658 - Cinesiterąpia Obligatņria 6,0 Castellą Primer semestre
21662 - Salut Pśblica Obligatņria 6,0 Catalą Primer semestre
22765 - Valoració en Fisioterąpia Obligatņria 6,0 Castellą Primer semestre
22767 - Fonaments de Fisioterąpia Obligatņria 3,0 Castellą Primer semestre
22771 - Fonts d'Informació en Cičncies de la Salut Obligatņria 3,0 Castellą Primer semestre
21661 - Procediments Generals en Fisioterąpia II Obligatņria 6,0 Castellą Segon semestre
21663 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I Obligatņria 6,0 Castellą Segon semestre
21664 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II Obligatņria 6,0 Castellą Segon semestre
21665 - Fisioterąpia Neurolņgica I Obligatņria 6,0 Catalą Segon semestre
22764 - Legislació Sanitąria Obligatņria 3,0 Castellą Segon semestre
22768 - Fisioterąpia Comunitąria Obligatņria 3,0 Castellą Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'impartició
Perķode
21667 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia III Obligatņria 6,0 Castellą Primer semestre
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Obligatņria 6,0 Castellą Primer semestre
21670 - Fisioterąpia Neurolņgica II Obligatņria 6,0 Catalą Primer semestre
22766 - Čtica en Cičncies de la Salut Obligatņria 3,0 Castellą Primer semestre
22769 - Fisioterąpia Uroginecolņgica Obligatņria 6,0 Castellą Primer semestre
22770 - Fisioterąpia en Gerontologia Obligatņria 3,0 Castellą Primer semestre
21673 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia IV Obligatņria 6,0 Castellą Segon semestre
21674 - Fisioterąpia Neurolņgica III Obligatņria 6,0 Castellą Segon semestre
22772 - Bases Metodolņgiques de la Investigació Obligatņria 3,0 Castellą Segon semestre
22773 - Prącticum I Prąctiques externes 15,0 Castellą Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'impartició
Perķode
21675 - Prącticum II Prąctiques externes 18,0 Castellą Primer semestre
21676 - Treball de Fi de Grau de Fisioterąpia Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
21691 - Prącticum III Prąctiques externes 12,0 Castellą Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'impartició
Perķode
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Optativa 6,0 Anglčs Primer semestre
21677 - Alimentació, Activitat Fķsica i Salut Optativa 3,0 Catalą Primer semestre
21680 - Terąpies Complementąries Optativa 3,0 Castellą Primer semestre
21686 - Tčcniques de Relaxació Optativa 3,0 Castellą Primer semestre
22779 - Transtorns Dolorosos de la Regió Craniomandibular i Craniocervical Optativa 3,0 Castellą Primer semestre
21679 - Ergonomia Optativa 3,0 Segon semestre
21682 - Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat Optativa 3,0 Castellą Segon semestre
21684 - Psicomotricitat Optativa 3,0 Castellą Segon semestre
21685 - Tčcniques Propioceptives Optativa 3,0 Castellą Segon semestre
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris Optativa 3,0 Catalą Segon semestre
22778 - Fisioterąpia Esportiva Optativa 3,0 Castellą Segon semestre
21681 - Terąpies Afins a la Fisioterąpia Optativa 3,0
21683 - Tčcniques Avanēades d'Hidroterąpia Optativa 3,0
21687 - Valoració del Dany Corporal Optativa 3,0
21690 - Estratčgies de Comunicació en l'Educació Sanitąria Optativa 3,0
22731 - Conflictes Čtics Relacionats amb la Salut Optativa 3,0
22737 - Preparació d'un Projecte d'Investigació i Escriptura d'Articles Cientķfics Optativa 3,0
22739 - Mindfulness, un Punt de Vista Optativa 3,0
22746 - Cooperació al Desenvolupament en l'Ąmbit de la Salut Optativa 3,0
22747 - Parlar en Pśblic: Competčncia Oral per a Professionals de la Salut Optativa 3,0
22748 - Salut Laboral Optativa 3,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020