Escoltar

Grau de Fisioterąpia

240 crčdits - Facultat d'Infermeria i Fisioterąpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Fisioterąpia a extingir .

Perfil d'ingrés

Les característiques que hauria de tenir un alumne que iniciï la titulació de grau de Fisioteràpia són:

 1. Interès, sensibilitat i respecte per les persones i la seva diversitat, des del compromís ètic.
 2. Capacitat de relació, diàleg i comunicació.
 3. Capacitat d'observació.
 4. Capacitat d'iniciativa, organització i gestió.
 5. Capacitat d'anàlisi, síntesi i reflexió.
 6. Habilitats socials i de comunicació oral i escrita.
 7. Nocions de llengua anglesa.

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadčmic 2019-20: 60

Cąlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el tķtol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjanēant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matčries superades en funció dels parąmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el tķtol de tčcnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matčries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels parąmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels parąmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferčncia de crčdits per a GFT2

3r vocal
Juan Puigserver, Micaela

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalčncies pel pla d'estudi Grau de Fisioterąpia (Pla 2016)

Fisioterąpia
Fisioterąpia Grau de Fisioterąpia (Pla 2016)
 • 4735: Bioquķmica i Biologia Molecular Bąsica
 • 4736: Estructura i Funció del Cos Humą I
22761: Anatomia General
 • 4735: Bioquķmica i Biologia Molecular Bąsica
 • 4736: Estructura i Funció del Cos Humą I
 • 4737: Estructura i Funció del Cos Humą II
 • 4741: Citologia i Histologia Humana
 • 22760: Anatomia del Sistema Neuromusculoesquelčtic
 • 22761: Anatomia General
 • 22762: Fisiologia Humana
 • 4737: Estructura i Funció del Cos Humą II
 • 4741: Citologia i Histologia Humana
22762: Fisiologia Humana
4738: Fisioterąpia I
 • 21657: Procediments Generals en Fisioterąpia I
 • 21658: Cinesiterąpia
 • 21661: Procediments Generals en Fisioterąpia II
 • 22765: Valoració en Fisioterąpia
 • 22767: Fonaments de Fisioterąpia
 • 4738: Fisioterąpia I
 • 4740: Fisioterąpia del Moviment
21652: Fķsica Aplicada a les Cičncies de la Salut
 • 4738: Fisioterąpia I
 • 4743: Fisioterąpia Medicoquirśrgica I
 • 4746: Metodologies Fisioterapčutiques
 • 4750: Fisioterąpia II
21654: Anatomia per Palpació i Diagnņstic per Imatge
4739: Cičncies Psicosocials Aplicades
22763: Cičncies Psicosocials Aplicades a la Fisioterąpia
4740: Fisioterąpia del Moviment
21660: Fisioterąpia del Moviment
 • 4743: Fisioterąpia Medicoquirśrgica I
 • 4746: Metodologies Fisioterapčutiques
 • 4750: Fisioterąpia II
 • 4751: Fisioterąpia en Discapacitats
 • 21663: Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I
 • 21664: Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II
 • 21665: Fisioterąpia Neurolņgica I
 • 21667: Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia III
 • 21670: Fisioterąpia Neurolņgica II
 • 21673: Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia IV
 • 21674: Fisioterąpia Neurolņgica III
 • 4743: Fisioterąpia Medicoquirśrgica I
 • 4746: Metodologies Fisioterapčutiques
 • 4751: Fisioterąpia en Discapacitats
 • 21663: Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I
 • 21664: Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II
 • 21665: Fisioterąpia Neurolņgica I
4744: Estades Clķniques I
22773: Prącticum I
4745: Salut Pśblica i Legislació Sanitąria
 • 21662: Salut Pśblica
 • 22764: Legislació Sanitąria
 • 4746: Metodologies Fisioterapčutiques
 • 4748: Fisioterąpia Medicoquirśrgica II
21669: Fisioterąpia Cardiorespiratņria
4747: Cures d'Infermeria en la Fisioterąpia
21651: Procediments Sanitaris Generals
4748: Fisioterąpia Medicoquirśrgica II
21655: Afeccions Medicoquirśrgiques
4749: Estades Clķniques II
21675: Prącticum II
4751: Fisioterąpia en Discapacitats
21682: Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat
4752: Čtica de les Cures de Salut
22766: Čtica en Cičncies de la Salut
4757: Geriatria i Fisioterąpia
22770: Fisioterąpia en Gerontologia
4761: Psicomotricitat
21684: Psicomotricitat
4762: Tčcniques de Relaxació
21686: Tčcniques de Relaxació
4765: Fisioterąpia Comunitąria
22768: Fisioterąpia Comunitąria

Reconeixements de crčdits de Fisioterąpia cap a Grau de Fisioterąpia (Pla 2016)
Assignatura Nśmero de crčdits Tipus de crčdits
4751 - Fisioterąpia en Discapacitats 3 Optatius nivell mąster
4760 - Fisioterąpia Manipulativa Articular 3 Optatius nivell mąster
4760 - Fisioterąpia Manipulativa Articular 3 Optatius
Grau de Fisioterąpia (Pla 2009)
Grau de Fisioterąpia (Pla 2009) Grau de Fisioterąpia (Pla 2016)
21304: Fonaments d'Estadķstica Aplicada a les Cičncies de la Salut
21304: Fonaments d'Estadķstica Aplicada a les Cičncies de la Salut
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21600: Estructura i Funció del Cos Humą
22761: Anatomia General
21601: Conducta, Salut i Qualitat de Vida
22763: Cičncies Psicosocials Aplicades a la Fisioterąpia
21602: Bases Conceptuals i Metodolņgiques de les Cičncies de la Salut
 • 22771: Fonts d'Informació en Cičncies de la Salut
 • 22772: Bases Metodolņgiques de la Investigació
21650: Anatomia i Fisiologia del Sistema Musculoesquelčtic
22760: Anatomia del Sistema Neuromusculoesquelčtic
21651: Procediments Sanitaris Generals
21651: Procediments Sanitaris Generals
21652: Fķsica Aplicada a les Cičncies de la Salut
21652: Fķsica Aplicada a les Cičncies de la Salut
21653: Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós
22762: Fisiologia Humana
21654: Anatomia per Palpació i Diagnņstic per Imatge
21654: Anatomia per Palpació i Diagnņstic per Imatge
21655: Afeccions Medicoquirśrgiques
21655: Afeccions Medicoquirśrgiques
21656: Valoració
22765: Valoració en Fisioterąpia
21657: Procediments Generals en Fisioterąpia I
21657: Procediments Generals en Fisioterąpia I
21658: Cinesiterąpia
21658: Cinesiterąpia
21659: Fonaments de Fisioterąpia i Fisioterąpia Comunitąria
 • 22767: Fonaments de Fisioterąpia
 • 22768: Fisioterąpia Comunitąria
21660: Fisioterąpia del Moviment
21660: Fisioterąpia del Moviment
21661: Procediments Generals en Fisioterąpia II
21661: Procediments Generals en Fisioterąpia II
21662: Salut Pśblica
21662: Salut Pśblica
21663: Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I
21663: Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I
21664: Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II
21664: Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II
21665: Fisioterąpia Neurolņgica I
21665: Fisioterąpia Neurolņgica I
21666: Čtica i Legislació Sanitąria
 • 22764: Legislació Sanitąria
 • 22766: Čtica en Cičncies de la Salut
21667: Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia III
21667: Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia III
21668: Fisioterąpia en Grups de Població Especials
 • 22769: Fisioterąpia Uroginecolņgica
 • 22770: Fisioterąpia en Gerontologia
21669: Fisioterąpia Cardiorespiratņria
21669: Fisioterąpia Cardiorespiratņria
21670: Fisioterąpia Neurolņgica II
21670: Fisioterąpia Neurolņgica II
21672: Prącticum I
22773: Prącticum I
21673: Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia IV
21673: Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia IV
21674: Fisioterąpia Neurolņgica III
21674: Fisioterąpia Neurolņgica III
21675: Prącticum II
21675: Prącticum II
21677: Alimentació, Activitat Fķsica i Salut
21677: Alimentació, Activitat Fķsica i Salut
21678: Atenció a la Salut de l'Esportista
22778: Fisioterąpia Esportiva
21679: Ergonomia
21679: Ergonomia
21680: Terąpies Complementąries
21680: Terąpies Complementąries
21681: Terąpies Afins a la Fisioterąpia
21681: Terąpies Afins a la Fisioterąpia
21682: Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat
21682: Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat
21683: Tčcniques Avanēades d'Hidroterąpia
21683: Tčcniques Avanēades d'Hidroterąpia
21684: Psicomotricitat
21684: Psicomotricitat
21685: Tčcniques Propioceptives
21685: Tčcniques Propioceptives
21686: Tčcniques de Relaxació
21686: Tčcniques de Relaxació
21687: Valoració del Dany Corporal
21687: Valoració del Dany Corporal
21688: Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
21688: Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
21689: Fisioterąpia del Complex Estomatognątic i en Deglució
22779: Transtorns Dolorosos de la Regió Craniomandibular i Craniocervical
21690: Estratčgies de Comunicació en l'Educació Sanitąria
21690: Estratčgies de Comunicació en l'Educació Sanitąria
21691: Prącticum III
21691: Prącticum III

Reconeixements de crčdits de Grau de Fisioterąpia (Pla 2009) cap a Grau de Fisioterąpia (Pla 2016)
Assignatura Nśmero de crčdits Tipus de crčdits
21671 - Estades Clķniques 6 Optatius
Grau d'Infermeria (Pla 2016)
Grau d'Infermeria (Pla 2016) Grau de Fisioterąpia (Pla 2016)
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21375: English for Health and Behavioural Sciences
 • 21604: Determinants Socials de la Salut
 • 21608: Comunicació i Salut
 • 21619: Infermeria en la Persona Gran
 • 22700: Anatomia
 • 22701: Cičncies Psicosocials Aplicades a la Salut
 • 22702: Bases Histņriques i Professionals de la Infermeria
 • 22703: Bioquķmica i Nutrició
 • 22704: Educació i Promoció de la Salut
 • 22705: Fisiologia Humana
 • 22706: Estadķstiques Aplicades a les Cičncies de la Salut
 • 22707: Čtica i Legislació Sanitąria
 • 22708: Metodologia de les Cures d'Infermeria
 • 22709: Epidemiologia, Salut Pśblica i Comunitąria
 • 22710: Alimentació i Dietoterąpia
 • 22711: Farmacologia
 • 22712: Infermeria de l'Adult I
 • 22713: Infermeria de l'Adult II
 • 22714: Infermeria de l'Adult III
 • 22715: Infermeria de l'Adult IV
 • 22716: Infermeria, Atenció Primąria i Salut Global
 • 22717: Infermeria Psiquiątrica i de Salut Mental
 • 22718: Salut Sexual i Reproductiva
 • 22719: Infermeria en la Infąncia, l'Adolescčncia i Famķlia
 • 22721: Gestió dels Serveis Infermers
 • 22722: Infermeria de l'Adult V
 • 22723: Infermeria de l'Adult VI
 • 22724: Cures Pal·liatives
22764: Legislació Sanitąria
21608: Comunicació i Salut
21690: Estratčgies de Comunicació en l'Educació Sanitąria
22700: Anatomia
22761: Anatomia General
22701: Cičncies Psicosocials Aplicades a la Salut
22763: Cičncies Psicosocials Aplicades a la Fisioterąpia
 • 22704: Educació i Promoció de la Salut
 • 22709: Epidemiologia, Salut Pśblica i Comunitąria
 • 21662: Salut Pśblica
 • 22768: Fisioterąpia Comunitąria
22705: Fisiologia Humana
22762: Fisiologia Humana
22706: Estadķstiques Aplicades a les Cičncies de la Salut
21304: Fonaments d'Estadķstica Aplicada a les Cičncies de la Salut
22707: Čtica i Legislació Sanitąria
22766: Čtica en Cičncies de la Salut
22712: Infermeria de l'Adult I
21651: Procediments Sanitaris Generals
22714: Infermeria de l'Adult III
21655: Afeccions Medicoquirśrgiques
22721: Gestió dels Serveis Infermers
21688: Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
22730: Treball de Fi de Grau d'Infermeria
 • 22771: Fonts d'Informació en Cičncies de la Salut
 • 22772: Bases Metodolņgiques de la Investigació

Grau d'Infermeria (Pla 2009)
Grau d'Infermeria (Pla 2009) Grau de Fisioterąpia (Pla 2016)
21304: Fonaments d'Estadķstica Aplicada a les Cičncies de la Salut
21304: Fonaments d'Estadķstica Aplicada a les Cičncies de la Salut
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21600: Estructura i Funció del Cos Humą
22761: Anatomia General
21601: Conducta, Salut i Qualitat de Vida
22763: Cičncies Psicosocials Aplicades a la Fisioterąpia
21602: Bases Conceptuals i Metodolņgiques de les Cičncies de la Salut
 • 22771: Fonts d'Informació en Cičncies de la Salut
 • 22772: Bases Metodolņgiques de la Investigació
21605: Estructura i Funció del Cos Humą II
22762: Fisiologia Humana
21607: Čtica i Legislació Sanitąria
 • 22764: Legislació Sanitąria
 • 22766: Čtica en Cičncies de la Salut
21608: Comunicació i Salut
21690: Estratčgies de Comunicació en l'Educació Sanitąria
21616: Gestió de Serveis Infermers
21688: Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
21617: Infermeria en la Persona Adulta II
21655: Afeccions Medicoquirśrgiques
21618: Infermeria en la Persona Adulta III
21682: Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat

Grau de Psicologia
Grau de Psicologia Grau de Fisioterąpia (Pla 2016)
21300: Psicologia General
22763: Cičncies Psicosocials Aplicades a la Fisioterąpia
21304: Fonaments d'Estadķstica Aplicada a les Cičncies de la Salut
21304: Fonaments d'Estadķstica Aplicada a les Cičncies de la Salut
21308: Mčtodes d'Investigació i Anąlisi de Dades en Psicologia
22772: Bases Metodolņgiques de la Investigació
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21600: Estructura i Funció del Cos Humą
22761: Anatomia General

Infermeria (Pla 1997)
Infermeria (Pla 1997) Grau de Fisioterąpia (Pla 2016)
1700: Fonaments d'Infermeria
21651: Procediments Sanitaris Generals
 • 1701: Anatomia i Fisiologia
 • 1702: Biologia Humana
 • 1703: Bioquķmica i Biofķsica
 • 22761: Anatomia General
 • 22762: Fisiologia Humana
1705: Bioestadķstica
21304: Fonaments d'Estadķstica Aplicada a les Cičncies de la Salut
1706: Cičncies Psicosocials Aplicades
22763: Cičncies Psicosocials Aplicades a la Fisioterąpia
 • 1707: Legislació i Čtica Professional
 • 1710: Infermeria Comunitąria II
 • 1715: Promoció de la Salut
 • 1717: Infermeria Comunitąria III
 • 21662: Salut Pśblica
 • 22764: Legislació Sanitąria
 • 22766: Čtica en Cičncies de la Salut
 • 22768: Fisioterąpia Comunitąria

Reconeixement automątic de crčdits entre els tķtols de tčcnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automątic de les correspondčncies de crčdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famķlies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Fisioterąpia
CFGS Tčcnic Superior en Animació d'Activitats Fķsiques i Esportives
Assignatura Crčdits
22761 - Anatomia General 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tčcnic Superior en Dietčtica
Assignatura Crčdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tčcnic Superior en Documentació i Administració Sanitąria
Assignatura Crčdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tčcnic Superior en Higiene Bucodental
Assignatura Crčdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tčcnic Superior en Imatge per al Diagnņstic i Medicina Nuclear
Assignatura Crčdits
22761 - Anatomia General 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tčcnic Superior en Laboratori Clķnic i Biomčdic
Assignatura Crčdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tčcnic Superior en Prņtesis Dentals
Assignatura Crčdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tčcnic Superior en Salut Ambiental
Assignatura Crčdits
Optatives 6
Total 6

Reconeixement de la competčncia d'anglčs

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crčdits de reconeixement acadčmic