Escoltar

Grau

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Fisioteràpia a extingir .

Fisioteràpia quart curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21375 - English for Health and Behavioural Sciences  GRUP 3, 1S, GFT2, GFTP 13/01/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
21375 - English for Health and Behavioural Sciences  GRUP 3, 1S, GFT2, GFTP 13/02/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula de Màster - 01
21677 - Alimentació, Activitat Física i Salut  GRUP 1, 1S 07/02/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula de Màster - 01
21680 - Teràpies Complementàries  GRUP 1, 1S 17/01/2020 16:00 - 19:00 Beatriu de Pinós Aula 01
21682 - Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat  GRUP 1, 2S 22/06/2020 09:00 - 12:00
21682 - Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat  GRUP 1, 2S 14/07/2020 09:00 - 12:00
21683 - Tècniques Avançades d'Hidroteràpia  GRUP 1, 2S 26/06/2020 12:00 - 15:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula C-03
  • Guillem Cifre de Colonya Aula C-04
21683 - Tècniques Avançades d'Hidroteràpia  GRUP 1, 2S 16/07/2020 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-03
21684 - Psicomotricitat  GRUP 1, 2S 25/06/2020 16:00 - 19:00
21684 - Psicomotricitat  GRUP 1, 2S 17/07/2020 12:00 - 15:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-03
21685 - Tècniques Propioceptives  GRUP 1, 2S 18/06/2020 16:00 - 19:00
21685 - Tècniques Propioceptives  GRUP 1, 2S 21/07/2020 12:00 - 15:00
21686 - Tècniques de Relaxació  GRUP 1, 1S 23/01/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-03
21686 - Tècniques de Relaxació  GRUP 1, 1S 14/02/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-13
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris  GRUP 1, 2S 23/06/2020 16:00 - 19:00
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris  GRUP 1, 2S 10/07/2020 16:00 - 19:00
22778 - Fisioteràpia Esportiva  GRUP 1, 2S 23/06/2020 10:00 - 13:00
22778 - Fisioteràpia Esportiva  GRUP 1, 2S 13/07/2020 16:00 - 19:00
22779 - Transtorns Dolorosos de la Regió Craniomandibular i Craniocervical  GRUP 1, 1S 21/01/2020 16:00 - 19:00 Beatriu de Pinós Aula 01
22779 - Transtorns Dolorosos de la Regió Craniomandibular i Craniocervical  GRUP 1, 1S 11/02/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula de Màster - 01