Escoltar

Grau

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Fisioteràpia a extingir .

Fisioteràpia primer curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut  GRUP 3, 2S, GFT2, GFTP 08/06/2020 16:00 - 19:00
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut  GRUP 3, 2S, GFT2, GFTP 06/07/2020 09:00 - 12:00
21651 - Procediments Sanitaris Generals  GRUP 1, 1S 10/01/2020 09:00 - 12:00
21651 - Procediments Sanitaris Generals  GRUP 1, 1S 07/02/2020 09:00 - 12:00
21652 - Física Aplicada a les Ciències de la Salut  GRUP 1, 1S 17/01/2020 09:00 - 12:00
21652 - Física Aplicada a les Ciències de la Salut  GRUP 1, 1S 10/02/2020 16:00 - 19:00
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge  GRUP 1, 2S 12/06/2020 09:00 - 12:00
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge  GRUP 1, 2S 18/06/2020 09:00 - 12:00
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge  GRUP 1, 2S 07/07/2020 16:00 - 19:00
21655 - Afeccions Medicoquirúrgiques  GRUP 1, 2S 19/06/2020 16:00 - 19:00
21655 - Afeccions Medicoquirúrgiques  GRUP 1, 2S 08/07/2020 16:00 - 19:00
21660 - Fisioteràpia del Moviment  GRUP 1, 2S 17/06/2020 16:00 - 19:00
21660 - Fisioteràpia del Moviment  GRUP 1, 2S 10/07/2020 16:00 - 19:00
22760 - Anatomia del Sistema Neuromusculoesquelètic  GRUP 1, 1S 23/01/2020 16:00 - 19:00
22760 - Anatomia del Sistema Neuromusculoesquelètic  GRUP 1, 1S 12/02/2020 16:00 - 19:00
22761 - Anatomia General  GRUP 1, 1S 16/01/2020 09:00 - 12:00
22761 - Anatomia General  GRUP 1, 1S 06/02/2020 09:00 - 12:00
22762 - Fisiologia Humana  GRUP 1, 1S 09/01/2020 09:00 - 12:00
22762 - Fisiologia Humana  GRUP 1, 1S 11/02/2020 09:00 - 12:00
22763 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia  GRUP 1, 2S 09/06/2020 09:00 - 12:00
22763 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia  GRUP 1, 2S 03/07/2020 09:00 - 12:00