Grau de Fisioteràpia

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Fisioteràpia a extingir.

22773. Pràcticum I (2018-19)

Per cursar aquesta assignatura hauràs de presentar, obligatòriament, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Consulta més informació sobre què és i com sol·licitar-lo.
Crèdits 15 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22764 - Legislació Sanitària
  • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22766 - Ètica en Ciències de la Salut
  • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22770 - Fisioteràpia en Gerontologia
  • cal haver superat 24 crèdits del conjunt d'assignatures format per l'assignatura 22761, l'assignatura 21654, l'assignatura 21657, l'assignatura 21661, l'assignatura 21658, l'assignatura 22765, l'assignatura 22760, l'assignatura 21660
  • cal haver superat 84 (70%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de 1 curs, totes les assignatures de 2 curs

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre