Grau de Fisioteràpia

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Fisioteràpia a extingir.

21691. Pràcticum III (2018-19)

Per cursar aquesta assignatura hauràs de presentar, obligatòriament, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Consulta més informació sobre què és i com sol·licitar-lo.
Crèdits 12 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver cursat 36 crèdits del conjunt d'assignatures format per l'assignatura 21669, l'assignatura 22769, l'assignatura 22770, l'assignatura 21665, l'assignatura 21670, l'assignatura 21674, l'assignatura 21663, l'assignatura 21664, l'assignatura 21667, l'assignatura 21673
  • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) 6 crèdits del conjunt d'assignatures format per l'assignatura 21667, l'assignatura 21674
  • cal haver superat l'assignatura 21664 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II
  • cal haver superat l'assignatura 21665 - Fisioteràpia Neurològica I
  • cal haver superat l'assignatura 21670 - Fisioteràpia Neurològica II
  • cal haver superat l'assignatura 22773 - Pràcticum I

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre