Grau de Fisioteràpia

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Fisioteràpia a extingir.

21676. Treball de Fi de Grau de Fisioteràpia (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver cursat l'assignatura 22771 - Fonts d'Informació en Ciències de la Salut
  • cal haver cursat l'assignatura 22772 - Bases Metodològiques de la Investigació
  • cal haver superat 108 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus pràctiques externes, totes les assignatures de tipus obligatòria
  • cal haver superat 60 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre