Grau de Física

240 crèdits - Facultat de Ciències
Professorat Assignatures
Dr. Amengual Colom, Antonio 21009 - Càlcul Vectorial
Dr. Amengual Pou, Arnau
Dr. Amores Maimó, Angel Miguel 21028 - Física Experimental II
Dr. Arrieta Sanagustín, Jorge
Dr. Ballester Mortes, José Luís
Dr. Barceló Adrover, Salvador 21019 - Instrumentació Electrònica
Dr. Barceló Oliver, Miquel 21007 - Química II
Dr. Bona Casas, Carles 21006 - Física General II
Dr. Bona Garcia, Carles 21016 - Mecànica Analítica
Dr. Borrás López, Antonio
Dr. Bota Ferragut, Sebastián Antonio 21019 - Instrumentació Electrònica
Dr. Buades Capó, Antonio 21000 - Matemàtiques I
Carrió Carrió, Diego Saúl 21024 - Física Computacional
Dr. Casasnovas Perera, Rodrigo 21002 - Química I
Dr. Cerdà Pino, Joan Josep
Dr. Cesari Aliberch, Eduard
Dr. Colet Rafecas, Pere 21047 - Econofísica
Dr. Cornelles Soriano, Miguel 21039 - Fotònica: Làsers i Aplicacions
Covas Vidal, Josep Blai 21010 - Equacions Diferencials I
Dr. Cuxart Rodamilans, Joan 21018 - Física Experimental I
Dra. De Benito Crosetti, Carola
De Paul Bernal, Ivan Jesus 21019 - Instrumentació Electrònica
Estellés Estrella, Héctor 21010 - Equacions Diferencials I
García Quirós, Cecilio
Dr. Gomis Bosch, Damià
Hermoso Verger, Alejandro 21024 - Física Computacional
Dr. Husa, Sascha
Dr. Javaloyes, Julien Joseph Pierre
Dr. Khalil Rodríguez, Nagi
Dr. Kustov Dolgov, Sergey 21028 - Física Experimental II
Dra. López Gonzalo, María Rosa
Dr. López Sánchez, Cristóbal
Dra. Marcos Moreno, Marta
Dr. Massó Bennásar, Juan
Dr. Monserrat Tomás, Sebastián
Dr. Oliver Herrero, Ramón Julio
Dr. Palomino Cabello, Carlos 21002 - Química I
Dra. Picornell Alou, Catalina
Dra. Piña Capó, María de las Nieves 21007 - Química II
Dr. Piro Perusin, Oreste
Dr. Pons Morro, Jaime 21029 - Física de l'Estat Sòlid
Pons Viver, Miguel
Dr. Puente Ferrá, Antonio
Ramos Buades, Antoni 21010 - Equacions Diferencials I
Dr. Roca Adrover, Miguel Jesús 21013 - Circuits Elèctrics
Dr. Romero March, Romualdo
Dr. Rosselló Sanz, José Luis 21032 - Electrònica Física
Dr. Rumori, Paolo 21007 - Química II
Dr. Sánchez Martín, David 21014 - Variable Complexa
Dra. Sanchis Cortés, Maria del Pilar 21007 - Química II
Dr. San Miguel Ruibal, Maximino 21031 - Mecànica Estadística
Dra. Seguí Palmer, María Concepción 21041 - Física dels Materials
Dr. Segura Fuster, Jaume Agapit 21019 - Instrumentació Electrònica
Dr. Serra Crespí, Llorenç
Dr. Sibole III, John Voorheis 21146 - English for Science
Dra. Sintes Olives, Alicia Magdalena 21010 - Equacions Diferencials I
Dr. Soler Juan, Roberto José
Dr. Soto Navarro, Francisco Javier 21020 - Electromagnetisme I
Dr. Terradas Calafell, Jaume 21005 - Matemàtiques II
Dr. Teruel Aguilar, Antonio Esteban 21000 - Matemàtiques I
Dr. Toral Garcés, Raúl 21012 - Termodinàmica
Dr. Torrens Serra, Joan
Dra. Turnes Palomino, Gemma Isabel 21002 - Química I
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
21000 - Matemàtiques I
21001 - Física General I Dr. Gomis Bosch, Damià (R)
21002 - Química I
21003 - Anàlisi de Dades Experimentals
21004 - Física Assistida per Ordinador Dr. Massó Bennásar, Juan (R)
21005 - Matemàtiques II
21006 - Física General II
21007 - Química II
21008 - Laboratori de Física General
21009 - Càlcul Vectorial Dr. Amengual Colom, Antonio (R)
21010 - Equacions Diferencials I
21011 - Mecànica Clàssica
21012 - Termodinàmica
21013 - Circuits Elèctrics
21014 - Variable Complexa Dr. Sánchez Martín, David (R)
21015 - Equacions Diferencials II Dr. Javaloyes, Julien Joseph Pierre (R)
21016 - Mecànica Analítica Dr. Bona Garcia, Carles (R)
21017 - Òptica
21018 - Física Experimental I
21019 - Instrumentació Electrònica
21020 - Electromagnetisme I
21021 - Física de Medis Continus Dr. Monserrat Tomás, Sebastián (R)
21022 - Física Quàntica Dra. López Gonzalo, María Rosa (R)
21023 - Espais de Funcions
21024 - Física Computacional
21025 - Electromagnetisme II
21026 - Física Estadística Dr. López Sánchez, Cristóbal (R)
21027 - Mecànica Quàntica
21028 - Física Experimental II
21029 - Física de l'Estat Sòlid
21030 - Física Atòmica i Molecular Dr. Serra Crespí, Llorenç (R)
21031 - Mecànica Estadística
21032 - Electrònica Física Dr. Rosselló Sanz, José Luis (R)
21033 - Física Nuclear i de Partícules Dr. Puente Ferrá, Antonio (R)
21034 - Treball de Fi de Grau de Física Dr. Monserrat Tomás, Sebastián
21038 - Electromagnetisme Aplicat Dr. Cerdà Pino, Joan Josep
21039 - Fotònica: Làsers i Aplicacions
21041 - Física dels Materials
21044 - Càlcul Tensorial i Grups
21045 - Astrofísica Dr. Ballester Mortes, José Luís (R)
21047 - Econofísica Dr. Colet Rafecas, Pere (R)
21049 - Física de l'Atmosfera
21053 - Nanoestructures Dra. López Gonzalo, María Rosa
21054 - Oceanografia Física
21055 - Relativitat i Cosmologia Dr. Massó Bennásar, Juan (R)
21056 - Pràctiques Externes de Física Dr. Monserrat Tomás, Sebastián
21146 - English for Science Dr. Sibole III, John Voorheis