Escoltar

Grau de Física

240 crèdits - Facultat de Ciències

El grau de Física dóna una formació general en una disciplina bàsica que fonamenta la ciència i la tecnologia. En són alguns objectius: conèixer els fenòmens físics, les teories i les lleis físiques principals; dominar mètodes matemàtics i numèrics; aplicar solucions conegudes en la resolució de problemes nous; i capacitar per realitzar experiments en un laboratori. En el grau s'adquireixen competències transversals, com les capacitats d'analitzar i sintetitzar o comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa; i específiques, con les capacitats de saber descriure el món físic usant les matemàtiques, o comparar críticament els resultats d'un càlcul basat en un model físic amb les conclusions d'observacions i experiments.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   *   6 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21000 - Matemàtiques I Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21001 - Física General I Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21002 - Química I Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21003 - Anàlisi de Dades Experimentals Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21004 - Física Assistida per Ordinador Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21005 - Matemàtiques II Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21006 - Física General II Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
21007 - Química II Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21008 - Laboratori de Física General Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21009 - Càlcul Vectorial Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21010 - Equacions Diferencials I Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21011 - Mecànica Clàssica Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21012 - Termodinàmica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21013 - Circuits Elèctrics Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21014 - Variable Complexa Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21015 - Equacions Diferencials II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21016 - Mecànica Analítica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21017 - Òptica Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21018 - Física Experimental I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21019 - Instrumentació Electrònica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21020 - Electromagnetisme I Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21021 - Física de Medis Continus Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21022 - Física Quàntica Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21023 - Espais de Funcions Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21024 - Física Computacional Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21025 - Electromagnetisme II Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21026 - Física Estadística Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21027 - Mecànica Quàntica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21028 - Física Experimental II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21029 - Física de l'Estat Sòlid Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21030 - Física Atòmica i Molecular Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21031 - Mecànica Estadística Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21032 - Electrònica Física Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21033 - Física Nuclear i de Partícules Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21034 - Treball de Fi de Grau de Física Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21037 - Sistemes Dinàmics Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21038 - Electromagnetisme Aplicat Optativa 3,0 Català Primer semestre
21039 - Fotònica: Làsers i Aplicacions Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21045 - Astrofísica Optativa 6,0 Català Primer semestre
21052 - Física Mèdica Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21041 - Física dels Materials Optativa 6,0 Segon semestre
21047 - Econofísica Optativa 3,0 Català Segon semestre
21053 - Nanoestructures Optativa 3,0 Castellà Segon semestre
21054 - Oceanografia Física Optativa 6,0 Català Segon semestre
21055 - Relativitat i Cosmologia Optativa 6,0 Català Segon semestre
21146 - English for Science Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21056 - Pràctiques Externes de Física Optativa 6,0 Català Anual
21035 - Acústica Optativa 6,0
21036 - Mecànica de Sòlids Optativa 6,0
21040 - Física de la Matèria Condensada Optativa 6,0
21042 - Física Experimental III Optativa 6,0
21043 - Instrumentació Aplicada Optativa 6,0
21044 - Càlcul Tensorial i Grups Optativa 3,0
21046 - Biofísica Optativa 6,0
21048 - Electrònica Digital Optativa 6,0
21049 - Física de l'Atmosfera Optativa 6,0
21050 - Física del Clima Optativa 6,0
21051 - Física del Medi Ambient Optativa 3,0
21057 - Electrònica Digital Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau de Física. Primer curs cronograma exàmens