Grau

240 crèdits - Facultat de Ciències

Grau de Física. Quart curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21029 - Física de l'Estat Sòlid   GRAU FÍSICA 09/01/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21029 - Física de l'Estat Sòlid   GRAU FÍSICA 04/02/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
21030 - Física Atòmica i Molecular   GRAU FÍSICA 22/01/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21030 - Física Atòmica i Molecular   GRAU FÍSICA 08/02/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-09 Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-09 Enllaç
21031 - Mecànica Estadística   GRAU FÍSICA 15/01/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21031 - Mecànica Estadística   GRAU FÍSICA 06/02/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21032 - Electrònica Física   GRAU DE FÍSICA 18/06/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-03
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-03
21032 - Electrònica Física   GRAU DE FÍSICA 10/07/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
21033 - Física Nuclear i de Partícules   GRAU DE FÍSICA 06/06/2019 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21033 - Física Nuclear i de Partícules   GRAU DE FÍSICA 04/07/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-09 Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-09 Enllaç
21034 - Treball de Fi de Grau de Física   GRAU DE FÍSICA 27/06/2019 09:00 - 20:00
21034 - Treball de Fi de Grau de Física   GRAU DE FÍSICA 28/06/2019 09:00 - 20:00
21034 - Treball de Fi de Grau de Física   GRAU DE FÍSICA 12/09/2019 09:00 - 13:00
21034 - Treball de Fi de Grau de Física   GRAU DE FÍSICA 13/09/2019 09:00 - 13:00
21038 - Electromagnetisme Aplicat   GRAU FÍSICA 16/01/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21038 - Electromagnetisme Aplicat   GRAU FÍSICA 07/02/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21039 - Fotònica: Làsers i Aplicacions   GRUP 1, 1S 18/01/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21039 - Fotònica: Làsers i Aplicacions   GRUP 1, 1S 05/02/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
21041 - Física dels Materials   GRUP 1, 2S 14/06/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-05
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-05
21041 - Física dels Materials   GRUP 1, 2S 09/07/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21044 - Càlcul Tensorial i Grups   GRAU DE FÍSICA 11/06/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21044 - Càlcul Tensorial i Grups   GRAU DE FÍSICA 05/07/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21045 - Astrofísica   GRAU DE FÍSICA 17/01/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21045 - Astrofísica   GRAU DE FÍSICA 05/02/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21047 - Econofísica   GRAU DE FÍSICA 17/06/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21047 - Econofísica   GRAU DE FÍSICA 04/07/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21049 - Física de l'Atmosfera   GRUP 1, 1S 11/01/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21049 - Física de l'Atmosfera   GRUP 1, 1S 07/02/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21053 - Nanoestructures   GRUP 1, 1S 23/01/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21053 - Nanoestructures   GRUP 1, 1S 08/02/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-10
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-10
21054 - Oceanografia Física   GRAU FÍSICA 12/06/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-15
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-15
21054 - Oceanografia Física   GRAU FÍSICA 08/07/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21055 - Relativitat i Cosmologia   GRAU DE FÍSICA 10/06/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21055 - Relativitat i Cosmologia   GRAU DE FÍSICA 05/07/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 11/06/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-04
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-04
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 01/07/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç