Grau

240 crèdits - Facultat de Ciències

Grau de Física. Tercer Curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21020 - Electromagnetisme I   GRAU FÍSICA 10/01/2019 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21020 - Electromagnetisme I   GRAU FÍSICA 04/02/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
21021 - Física de Medis Continus   GRAU FÍSICA 23/01/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-15
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-15
21021 - Física de Medis Continus   GRAU FÍSICA 08/02/2019 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21022 - Física Quàntica   GRAU FÍSICA 18/01/2019 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21022 - Física Quàntica   GRAU FÍSICA 07/02/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21023 - Espais de Funcions   GRAU FÍSICA 16/01/2019 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21023 - Espais de Funcions   GRAU FÍSICA 06/02/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21024 - Física Computacional   GRAU FÍSICA 14/01/2019 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21024 - Física Computacional   GRAU FÍSICA 05/02/2019 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-20
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-20
21025 - Electromagnetisme II   GRAU FÍSICA 07/06/2019 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21025 - Electromagnetisme II   GRAU FÍSICA 04/07/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
21026 - Física Estadística   GRAU FÍSICA 13/06/2019 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21026 - Física Estadística   GRAU FÍSICA 09/07/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
21027 - Mecànica Quàntica   GRAU FÍSICA 19/06/2019 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21027 - Mecànica Quàntica   GRAU FÍSICA 10/07/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21028 - Física Experimental II   GRAU FÍSICA 18/06/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-04
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-04
21028 - Física Experimental II   GRAU FÍSICA 10/07/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
21041 - Física dels Materials   GRUP 1, 2S 14/06/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-05
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-05
21041 - Física dels Materials   GRUP 1, 2S 09/07/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21044 - Càlcul Tensorial i Grups   GRAU DE FÍSICA 11/06/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21044 - Càlcul Tensorial i Grups   GRAU DE FÍSICA 05/07/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21047 - Econofísica   GRAU DE FÍSICA 17/06/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21047 - Econofísica   GRAU DE FÍSICA 04/07/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21049 - Física de l'Atmosfera   GRUP 1, 1S 11/01/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21049 - Física de l'Atmosfera   GRUP 1, 1S 07/02/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21054 - Oceanografia Física   GRAU FÍSICA 12/06/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-15
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-15
21054 - Oceanografia Física   GRAU FÍSICA 08/07/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21055 - Relativitat i Cosmologia   GRAU DE FÍSICA 10/06/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21055 - Relativitat i Cosmologia   GRAU DE FÍSICA 05/07/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 11/06/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-04
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-04
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 01/07/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç