Grau

240 crèdits - Facultat de Ciències

Grau de Física. Primer curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21000 - Matemàtiques I  GRUP 2, 1S, GFIS 13/01/2020 09:00 - 13:00
21000 - Matemàtiques I  GRUP 2, 1S, GFIS 07/02/2020 09:00 - 13:00
21001 - Física General I  GRUP 1, 1S, GFIS 21/01/2020 09:00 - 13:00
21001 - Física General I  GRUP 1, 1S, GFIS 11/02/2020 09:00 - 13:00
21002 - Química I  GRUP 1, 1S, GFIS 09/01/2020 09:00 - 13:00
21002 - Química I  GRUP 1, 1S, GFIS 06/02/2020 09:00 - 13:00
21003 - Anàlisi de Dades Experimentals  GRUP 1, 1S, GFIS 15/01/2020 09:00 - 13:00
21003 - Anàlisi de Dades Experimentals  GRUP 1, 1S, GFIS 10/02/2020 09:00 - 13:00
21004 - Física Assistida per Ordinador  GRUP 1, 1S, GFIS 23/01/2020 09:00 - 13:00
21004 - Física Assistida per Ordinador  GRUP 1, 1S, GFIS 12/02/2020 09:00 - 13:00
21005 - Matemàtiques II  GRUP 2, 2S, GFIS 25/06/2020 09:00 - 13:00
21005 - Matemàtiques II  GRUP 2, 2S, GFIS 14/07/2020 09:00 - 13:00
21006 - Física General II  GRUP 1, 2S, GFIS 19/06/2020 09:00 - 13:00
21006 - Física General II  GRUP 1, 2S, GFIS 06/07/2020 09:00 - 13:00
21007 - Química II  GRUP 1, 2S, GFIS 15/06/2020 09:00 - 13:00
21007 - Química II  GRUP 1, 2S, GFIS 03/07/2020 09:00 - 13:00
21008 - Laboratori de Física General  GRUP 1, 2S, GFIS 17/06/2020 09:00 - 13:00
21008 - Laboratori de Física General  GRUP 1, 2S, GFIS 10/07/2020 09:00 - 13:00
21009 - Càlcul Vectorial  GRUP 1, 2S, GFIS 23/06/2020 09:00 - 13:00
21009 - Càlcul Vectorial  GRUP 1, 2S, GFIS 13/07/2020 09:00 - 13:00