Grau de Física

240 crèdits - Facultat de Ciències

21021. Física de Medis Continus (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2019-20 estarà disponible en començar el curs (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GFIS

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Disponible a partir del 26/07/2019
  • Grup horari
   Disponible a partir del 01/07/2019

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GFIS

  • Professorat
   Sergio Alonso Oroza
  • Responsable
   Sergio Alonso Oroza
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GFIS

  • Professorat
   Sergio Alonso Oroza
  • Responsable
   Sergio Alonso Oroza
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GFIS

  • Professorat
   Sergio Alonso Oroza
  • Responsable
   Sergio Alonso Oroza
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GFIS

  • Professorat
   Sergio Alonso Oroza, Maria Tous Nadal
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GFIS

  • Professorat
   Sergio Alonso Oroza
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S

  • Professorat
   Sergio Alonso Oroza
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S

  • Professorat
   Sergio Alonso Oroza
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent