Escoltar

Grau de Física

240 crèdits - Facultat de Ciències

En què consisteix?

El grau de Física dóna la formació general en la disciplina bàsica que fonamenta la ciència i la tecnologia. Alguns dels seus objectius són: conèixer els fenòmens físics, les teories i les lleis principals; dominar mètodes matemàtics i numèrics; saber aplicar solucions conegudes en la resolució de problemes nous; i capacitar per realitzar experiments en un laboratori.

Què hi aprendràs?

En el grau s'adquireixen competències com la capacitat de saber descriure el món físic utilitzant les matemàtiques, comparar críticament els resultats d'un càlcul basat en un model físic amb les conclusions d'observacions i experiments. A la web de l’estudi trobaràs totes les competències detallades.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

 1. Recerca:
  • Institucions i centres públics
  • Centres i instituts d'investigació d'organismes estatals i autonòmics
  • Centres internacionals d'investigació
 2. Recerca o gestió en empreses:
  • Metrologia i calibració
  • Desenvolupament de nous sistemes productius
  • Producció d'energia
  • Telecomunicacions
  • Informàtica
  • Control de qualitat de materials
  • Control d'instrumentals mèdics de radiació
 3. Docència:
  • Universitat
  • Educació secundària

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències
50 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 16,21¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.020,32¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Mateu Orfila i Rotger