Escoltar

Grau de Filosofia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
Professorat Assignatures
Adrover Quetglas, Bartomeu
Dr. Beltrán Munar, Miguel Antonio
Dr. Bengoechea Cousillas, Juan Bautista
Dr. Bordoy Fernández, Antonio
Dra. Burges Cruz, Lucrecia Paz
Dr. Cabot Ramis, Mateu
Dr. Casadesús Bordoy, Francisco José
Fairhurst, Jordi
Dr. Fernández Iglesias, Fruela
Dr. Frau Burón, Pablo
Dr. González Guardiola, Juan
Dr. Jaume Rodríguez, Andrés Luis
Jiménez Gaspar, Amelia
Dra. Kovács _, Anika Lenke
Dr. Llinàs Begon, Joan Lluís
Dr. Luján López, José Luis
Dr. Miquel Novajra, Alejandro Nicolás
Dra. Novo Malvarez, Mª. Margarita
Dr. Picazo Muntaner, Antoni
Dr. Pomar Amer, Miquel
Ripoll Perelló, Miquel
Dr. Riutort Serra, Bernardo
Dr. Sales Gelabert, Tomeu
Dra. Sanz Merino, Noemí
Dr. Todt, Jens Oliver
Dr. Valdivielso Navarro, Joaquín Miguel
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història Dr. Picazo Muntaner, Antoni (R)
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art Dra. Novo Malvarez, Mª. Margarita (R)
20700 - Introducció als Estudis Literaris Dra. Kovács _, Anika Lenke (R)
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita Jiménez Gaspar, Amelia
20878 - English for Philology and Philosophy Dr. Pomar Amer, Miquel (R)
20900 - La Filosofia en el Món Actual Dr. Bordoy Fernández, Antonio (R)
20901 - Metodologia i Argumentació Lògica Dra. Sanz Merino, Noemí (R)
20902 - Filosofia Grega Dr. Casadesús Bordoy, Francisco José (R)
20904 - Idees Polítiques Dr. Sales Gelabert, Tomeu (R)
20905 - Filosofia Antiga i Medieval Dr. Bordoy Fernández, Antonio (R)
20906 - Antropologia Dra. Burges Cruz, Lucrecia Paz (R)
20907 - Lògica I
20908 - Estètica Ripoll Perelló, Miquel (R)
20909 - Filosofia Moderna I Dr. Llinàs Begon, Joan Lluís (R)
20910 - Teoria Social Contemporània Dr. Riutort Serra, Bernardo (R)
20911 - Ètica
20912 - Teoria del Coneixement I Dr. Jaume Rodríguez, Andrés Luis (R)
20913 - Filosofia Moderna II Dr. Jaume Rodríguez, Andrés Luis (R)
20914 - Metafísica I Dr. González Guardiola, Juan (R)
20915 - Lògica II
20916 - Filosofia de la Ciència I Dr. Luján López, José Luis (R)
20917 - Valors i Cognició Humana Dra. Burges Cruz, Lucrecia Paz (R)
20918 - Antropologia de les Societats Contemporànies Dr. Miquel Novajra, Alejandro Nicolás (R)
20919 - Corrents Actuals de l'Ètica
20920 - Filosofia del Llenguatge I Dr. Bengoechea Cousillas, Juan Bautista (R)
20921 - Filosofia Contemporània
20922 - Teoria del Coneixement II Dr. Jaume Rodríguez, Andrés Luis (R)
20923 - Filosofia Política Dr. Valdivielso Navarro, Joaquín Miguel (R)
20924 - Metafísica II Dr. González Guardiola, Juan (R)
20925 - Corrents Actuals de la Filosofia Dr. Frau Burón, Pablo (R)
20926 - Filosofia de la Ciència II Dr. Todt, Jens Oliver (R)
20927 - Filosofia del Llenguatge II Dr. Bengoechea Cousillas, Juan Bautista (R)
20928 - Teories Actuals de la Democràcia Dr. Riutort Serra, Bernardo (R)
20929 - Treball de Fi de Grau de Filosofia Dr. Llinàs Begon, Joan Lluís (R)
20930 - Textos de Filosofia Grega Dr. Casadesús Bordoy, Francisco José (R)
20931 - Ciutadania i Drets Humans
20932 - Filosofia i Coneixement Científic en el Món Contemporani Dr. Todt, Jens Oliver (R)
20933 - Gènere i Societat Dr. Sales Gelabert, Tomeu (R)
20934 - Filosofia de la Biologia
20936 - Temes d'Estètica
20943 - Temes de Filosofia Contemporània Dr. Cabot Ramis, Mateu (R)
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa Dr. Fernández Iglesias, Fruela (R)