Grau

Notes de tall de Grau de Filosofia

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (JUN) 05/08/2019Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (JUN) 05/08/2019

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (JUN) 05/08/2019


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (JUN) 05/08/2019

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 22/07/2019


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 03/10/2017
5,000 11 (JUN) 25/09/2017

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 11 (JUN) 25/09/2017

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 03/10/2017
5,000 11 (JUN) 25/09/2017

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 11 (JUN) 25/09/2017

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 11 (JUN) 25/09/2017