Escoltar

Grau de Filosofia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

En què consisteix?

El grau de Filosofia té com a objectiu bàsic l’estudi i la indagació en les qüestions més fonamentals del pensament filosòfic, des dels seus orígens fins al món contemporani, en els diferents àmbits de la realitat, l’experiència i els valors: coneixement, llenguatge, metafísica, moralitat, pensament polític i social, ciència i tecnologia, lògica, estètica, antropologia i cultura.

Què hi aprendràs?

Amb una sòlida formació interdisciplinària humanística i el desenvolupament del rigor analític, el judici crític, i la capacitat de qüestionar, conceptualitzar i argumentar, el grau de Filosofia forma titulats de perfil generalista competents per: a) exercir la seva tasca en un espectre ampli de professions, b) continuar la formació amb un grau elevat d’autonomia, c) especialitzar-se al nivell de postgrau en els programes de màster i doctorat, d) adaptar-se amb versatilitat a les necessitats específiques del context sociocultural, i e) participar reflexivament en la transmissió de coneixement i l’assumpció de responsabilitats professionals, cíviques i socials.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

La titulació en Filosofia habilita per a moltes més sortides professionals que les que normalment es pensa. El fet d'atorgar un formació polivalent i alhora profunda, desenvolupant coneixements, però fonamentalment capacitats i habilitats discursives, analítiques, crítiques, valoratives i comprensives, permet, si més no, presentar un currículum idoni per a:

  1. Docència: universitària, al batxillerat, a secundària, continuada
  2. Recerca en grups específics i, de cada vegada més, interdisciplinaris
  3. Ètica aplicada: assessoraments en comitès de l'Administració pública i privada (mèdics, de recerca, d'actuació política)
  4. Gestió cultural i informació: control i anàlisi de l'efectivitat dels sistemes d'informació
  5. Gestió de recursos humans i organització del treball

 

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

 

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Arts i Humanitats
  60 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 11,59¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 743,12¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Ramon Llull