Escoltar

Grau de Filosofia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

En què consisteix?

El grau de Filosofia té com a objectiu bàsic l’estudi i la indagació en les qüestions més fonamentals del pensament filosòfic, des dels seus orígens fins al món contemporani, en els diferents àmbits de la realitat, l’experiència i els valors: coneixement, llenguatge, metafísica, moralitat, pensament polític i social, ciència i tecnologia, lògica, estètica, antropologia i cultura.

Què hi aprendràs?

Amb una sòlida formació interdisciplinària humanística i el desenvolupament del rigor analític, el judici crític, i la capacitat de qüestionar, conceptualitzar i argumentar, el grau de Filosofia forma titulats de perfil generalista competents per: a) exercir la seva tasca en un espectre ampli de professions, b) continuar la formació amb un grau elevat d’autonomia, c) especialitzar-se al nivell de postgrau en els programes de màster i doctorat, d) adaptar-se amb versatilitat a les necessitats específiques del context sociocultural, i e) participar reflexivament en la transmissió de coneixement i l’assumpció de responsabilitats professionals, cíviques i socials.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

La titulació en Filosofia habilita per a moltes més sortides professionals que les que normalment es pensa. El fet d'atorgar un formació polivalent i alhora profunda, desenvolupant coneixements, però fonamentalment capacitats i habilitats discursives, analítiques, crítiques, valoratives i comprensives, permet, si més no, presentar un currículum idoni per a:

  1. Docència: universitària, al batxillerat, a secundària, continuada
  2. Recerca en grups específics i, de cada vegada més, interdisciplinaris
  3. Ètica aplicada: assessoraments en comitès de l'Administració pública i privada (mèdics, de recerca, d'actuació política)
  4. Gestió cultural i informació: control i anàlisi de l'efectivitat dels sistemes d'informació
  5. Gestió de recursos humans i organització del treball

 

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

 

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Arts i Humanitats
60 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 11,59¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 743,12¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Ramon Llull