Escoltar

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

L'objectiu fonamental del títol de Grau de Llengua i Literatura Espanyoles és formar professionals amb un ampli coneixement de la llengua espanyola i de la literatura en aquesta llengua que estiguin capacitats per continuar la seva formació de manera autònoma i per adaptar-se a àmbits professionals i socials en evolució contínua.

Els ensenyaments que condueixen a l'obtenció del Grau de Llengua i Literatura Espanyoles ofert per la UIB estan dissenyats per proporcionar als estudiants un excel·lent domini instrumental de la llengua espanyola, i per fornir-los dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per a la descripció de l'espanyol en les seves diferents varietats i per a l'estudi crític, el comentari i l'anàlisi de la literatura en llengua espanyola. Així mateix els alumnes assoliran la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   -   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20700 - Introducció als Estudis Literaris Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20701 - Lingüística Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20801 - Introducció a la Llengua Llatina Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20802 - Estudi Crític de la Literatura Espanyola Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20803 - Introducció a l'Estudi de la Llengua Espanyola Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20900 - La Filosofia en el Món Actual Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20804 - Evolució del Llatí a les Llengües Romàniques Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20805 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Estudi del Lèxic Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20806 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Sintaxi I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20807 - Literatura Espanyola del Segle XVIII Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20808 - Literatura Espanyola del Segle d'Or: Poesia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20809 - Segona Llengua i la seva Literatura I (Alemany) Obligatòria 6,0 Alemany Segon semestre
20810 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Fonètica i Fonologia Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20811 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Sintaxi II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20812 - Literatura Espanyola del Segle d'Or: Prosa Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20813 - Literatura Espanyola del Segle XIX Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20880 - Segona Llengua i la seva Literatura I (Portuguès) Obligatòria 6,0 Portuguès Segon semestre
21803 - Segona Llengua i la Seva Literatura I (Francès) Obligatòria 6,0 Francès Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20814 - Variació Social en Espanyol Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20815 - Segona Llengua i la seva Literatura II (Alemany) Obligatòria 6,0 Alemany Primer semestre
20816 - Literatura Espanyola del Segle d'Or: Teatre Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20817 - Literatura Espanyola Medieval I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20881 - Segona Llengua i la seva Literatura II (Portuguès) Obligatòria 6,0 Portuguès Primer semestre
21806 - Segona Llengua i la Seva Literatura II (Francès) Obligatòria 6,0 Francès Primer semestre
20818 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Estudi del Significat Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20819 - Història de la Llengua Espanyola I Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20820 - Literatura Espanyola Contemporània: Fi de Segle Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20821 - Introducció a la Literatura Hispanoamericana Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20822 - Variació Geogràfica en Espanyol Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20823 - Literatura Espanyola Contemporània: Noucentisme i Avantguarda Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20824 - Literatura Espanyola Medieval II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20825 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Lingüística del Text Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20826 - Història de la Llengua Espanyola II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20827 - Lit. Contemporània: des de la Guerra Civil fins als nostres Dies Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20828 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Espanyoles Treball de fi de grau 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20833 - Pragmàtica de l'Espanyol Optativa 6,0 Primer semestre
20841 - Lexicografia Espanyola Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20847 - Teories Escèniques en la Història del Teatre Espanyol Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20867 - Mitologia Clàssica: Pervivència i Actualitat del Mite Optativa 6,0 Català Primer semestre
20870 - Cultura i Societat Portuguesa del Segle XX Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20878 - English for Philology and Philosophy Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
20879 - Pràctiques Externes del Grau de Llengua i Literatures Espanyoles Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20836 - L'Espanyol en el Món Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20842 - Metodologia de la Investigació en Lingüística Hispànica Optativa 6,0 Segon semestre
20850 - Edició de Textos: de la Crítica Textual als Nous Formats Digitals Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20851 - Escriptura i Mitjans Audiovisuals Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20852 - Les Lit. de la Modernitat: Estètiques Literàries i Diàlegs amb altres Arts Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20854 - Identitat de Gènere: Lit. d'Autoria Femenina a l'Espanya Contemporània Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20860 - Literatura Expressionista Espanyola Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20873 - Literatura Portuguesa del Segle XX Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20882 - Introducció a la Llengua Grega Optativa 6,0 Català Segon semestre
20829 - Qüestions de Morfologia de l'Espanyol Optativa 6,0
20830 - Qüestions de Sintaxi de l'Espanyol Optativa 6,0
20831 - Fonètica Experimental Aplicada a l'Espanyol Optativa 6,0
20832 - Historiografia Lingüística de l'Espanyol Optativa 6,0
20834 - Psicolingüística de l'Espanyol Optativa 6,0
20835 - Anàlisi de la Conversació i Espanyol Col·loquial Optativa 6,0
20837 - La Comunicació Intercultural en l'Àmbit Hispànic Optativa 6,0
20838 - Comentari Filològic de Textos Espanyols Optativa 6,0
20839 - Assessoria Lingüística en Llengua Espanyola Optativa 6,0
20840 - L'Ensenyança de l'Espanyol com a Llengua Estrangera Optativa 6,0
20843 - Neologia i Terminologia en Espanyol Optativa 6,0
20844 - Tractament Informàtic de l'Espanyol Optativa 6,0
20845 - Textos Llatins: Sintaxi i Traducció Optativa 6,0
20846 - L'Escriptura Autobiogràfica a Espanya Optativa 6,0
20848 - La Literatura de l'Humanisme a Espanya Optativa 6,0
20849 - Poètiques del Barroc Espanyol Optativa 6,0
20853 - Gèneres Literaris i Societat a Espanya als Segles XVIII i XIX Optativa 6,0
20855 - Corrents Estètics en la Narrativa Hispanoamericana del Segle XX Optativa 6,0
20856 - Poètiques Espanyoles del Segle XX Optativa 6,0
20857 - Corrents Estètics en la Poesia Hispanoamericana del Segle XX Optativa 6,0
20858 - Estratègies Compositives en la Literatura Hispànica de l'Edat Mitjana Optativa 6,0
20859 - Estratègies Textuals en la Poesia Espanyola de l'Avanguarda Optativa 6,0
20861 - Iconografia i Simbologia en la Literatura Espanyola Optativa 6,0
20862 - Estratègies Textuals en la Narrativa Espanyola a partir de 1975 Optativa 6,0
20863 - Ficcions del "Jo" en la Poesia Espanyola Contemporània Optativa 6,0
20864 - Literatura Alemanya Comparada Optativa 6,0
20865 - Literatura Gallega Optativa 6,0
20866 - Literatura Francesa Comparada Optativa 6,0
20868 - Literatura Llatina: Arrels Clàssiques de les Literatures Modernes Optativa 6,0
20869 - Cultura i Societat a l'Alemanya d'Avui Optativa 6,0
20871 - Cultura i Societat Francesa del Segle XX Optativa 6,0
20872 - Literatura Alemanya i Austríaca del Segle XX Optativa 6,0
20874 - Literatura Francesa del Segle XX Optativa 6,0
20875 - La Francofonia: Identitat i Literatura Postcolonial Optativa 6,0
20876 - Els Orígens del Nazisme. La Shoah en la Literatura i el Cinema Optativa 6,0
20877 - Identitat i Literatura Postcolonial: Literatura Brasilera i dels PALOP Optativa 6,0
20883 - Literatura Grega: Arrels Clàssiques de les Literatures Modernes Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 1r curs G06 cronograma exàmens