Escoltar

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

En què consisteix?

L'objectiu fonamental del títol de grau de Llengua i Literatura Espanyoles és formar professionals amb un ampli coneixement de la llengua espanyola i de la literatura en aquesta llengua que estiguin capacitats per continuar la seva formació de manera autònoma i per adaptar-se a àmbits professionals i socials en evolució contínua.

Què hi aprendràs?

Aquest grau està dissenyat per proporcionar als estudiants un domini instrumental de la llengua espanyola excel·lent i per proveir-los dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per a la descripció de l'espanyol en les seves diferents varietats i per a l'estudi crític, el comentari i l'anàlisi de la literatura en llengua espanyola.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  1. Docència de llengua i literatura espanyoles en l'ensenyament secundari i superior, i en centres estrangers.
  2. Treball en l'àmbit editorial (traducció, correcció i edició de textos, producció editorial, promoció i gestió literària, assessoria literària).
  3. Treball en arxius, biblioteques i centres de documentació.
  4. Mitjans de comunicació escrita i audiovisual (redacció, correcció d'estil, assessorament lingüístic, publicitat).
  5. Planificació lingüística i gestió cultural.

 

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

 

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Arts i Humanitats
55 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès, Alemany, Francès, Portuguès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 11,59¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 743,12¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Ramon Llull