Escoltar

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

En què consisteix?

L'objectiu fonamental del títol de grau de Llengua i Literatura Espanyoles és formar professionals amb un ampli coneixement de la llengua espanyola i de la literatura en aquesta llengua que estiguin capacitats per continuar la seva formació de manera autònoma i per adaptar-se a àmbits professionals i socials en evolució contínua.

Què hi aprendràs?

Aquest grau està dissenyat per proporcionar als estudiants un domini instrumental de la llengua espanyola excel·lent i per proveir-los dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per a la descripció de l'espanyol en les seves diferents varietats i per a l'estudi crític, el comentari i l'anàlisi de la literatura en llengua espanyola.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  1. Docència de llengua i literatura espanyoles en l'ensenyament secundari i superior, i en centres estrangers.
  2. Treball en l'àmbit editorial (traducció, correcció i edició de textos, producció editorial, promoció i gestió literària, assessoria literària).
  3. Treball en arxius, biblioteques i centres de documentació.
  4. Mitjans de comunicació escrita i audiovisual (redacció, correcció d'estil, assessorament lingüístic, publicitat).
  5. Planificació lingüística i gestió cultural.

 

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

 

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Arts i Humanitats
  55 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès, Alemany, Francès, Portuguès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 11,59¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 743,12¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Ramon Llull