Grau

240 crèdits - Facultat de Turisme

Grau en Turisme curs 4t grups 41-42 (matí i horabaixa) Obligat. i optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20214 - Història del Món Actual  GRUP 42, 2S, GTUR 14/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-16
20214 - Història del Món Actual  GRUP 42, 2S, GTUR 04/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-18
20527 - Francès III  GRUP 42, 1S, GTUR 08/01/2019 18:00 - 21:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20527 - Francès III  GRUP 42, 1S, GTUR 05/02/2019 19:00 - 22:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
20528 - Alemany III  GRUP 42, 1S, GTUR 08/01/2019 15:00 - 18:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20528 - Alemany III  GRUP 42, 1S, GTUR 05/02/2019 15:30 - 18:30 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20528 - Alemany III  GRUP 43, 1S, GTUR 08/01/2019 15:00 - 18:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20528 - Alemany III  GRUP 43, 1S, GTUR 05/02/2019 15:30 - 18:30 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20534 - Direcció Financera de l'Empresa Turística  GRUP 42, 2S, GTUR 20/06/2019 16:00 - 20:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20534 - Direcció Financera de l'Empresa Turística  GRUP 42, 2S, GTUR 10/07/2019 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20535 - Gestió d'Empreses d'Allotjament  GRUP 42, 2S, GTUR 10/06/2019 16:00 - 20:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20535 - Gestió d'Empreses d'Allotjament  GRUP 42, 2S, GTUR 04/07/2019 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20537 - Anàlisi de Balanços i Control de Gestió  GRUP 42, 1S, GTUR 10/01/2019 16:00 - 20:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20537 - Anàlisi de Balanços i Control de Gestió  GRUP 42, 1S, GTUR 04/02/2019 19:00 - 22:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20538 - Turisme Sostenible  GRUP 42, 1S, GTUR 14/01/2019 16:00 - 20:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20538 - Turisme Sostenible  GRUP 42, 1S, GTUR 06/02/2019 19:00 - 22:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20541 - Itineraris Culturals i Naturals  GRUP 42, 2S, GTUR 12/06/2019 16:00 - 20:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20541 - Itineraris Culturals i Naturals  GRUP 42, 2S, GTUR 08/07/2019 08:00 - 11:00
20542 - Economia del Transport Aeri  GRUP 42, 2S, GTUR 18/06/2019 16:00 - 20:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20542 - Economia del Transport Aeri  GRUP 42, 2S, GTUR 09/07/2019 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20543 - Context Econòmic i Condicionament Internacional  GRUP 42, 1S, GTUR 16/01/2019 16:00 - 20:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20543 - Context Econòmic i Condicionament Internacional  GRUP 42, 1S, GTUR 07/02/2019 19:00 - 22:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20642 - Educació i Mercat Laboral  GRUP 42, 2S, GTUR 14/06/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
20642 - Educació i Mercat Laboral  GRUP 42, 2S, GTUR 15/07/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
20654 - Economia Europea  GRUP 42, 1S, GTUR 18/01/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
20654 - Economia Europea  GRUP 42, 1S, GTUR 06/02/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional  GRUP 42, 1S, GTUR 14/01/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional  GRUP 42, 1S, GTUR 08/02/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
21135 - Planificació del Transport  GRUP 42, 2S, GTUR 14/06/2019 16:00 - 19:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21135 - Planificació del Transport  GRUP 42, 2S, GTUR 05/07/2019 16:00 - 19:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals  GRUP 42, 2S, GTUR 12/06/2019 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals  GRUP 42, 2S, GTUR 04/07/2019 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21140 - Grans Regions Naturals del Món  GRUP 42, 2S, GTUR 10/06/2019 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL01a
21140 - Grans Regions Naturals del Món  GRUP 42, 2S, GTUR 02/07/2019 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics  GRUP 42, 1S, GTUR 18/01/2019 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics  GRUP 42, 1S, GTUR 06/02/2019 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21143 - Estratègies de Desenvolupament Local  GRUP 42, 1S, GTUR 22/01/2019 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL01a
21143 - Estratègies de Desenvolupament Local  GRUP 42, 1S, GTUR 08/02/2019 19:00 - 20:30
21143 - Estratègies de Desenvolupament Local  GRUP 42, 1S, GTUR 08/02/2019 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21235 - Creació d'Empreses  GRUP 42, 2S, GTUR 19/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21235 - Creació d'Empreses  GRUP 42, 2S, GTUR 12/07/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
21239 - Gestió de la Innovació  GRUP 42, 1S, GTUR 18/01/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21239 - Gestió de la Innovació  GRUP 42, 1S, GTUR 08/02/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
21240 - Empresa Familiar  GRUP 42, 2S, GTUR 18/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica. 1ª planta,bloc B.Aula AI02.
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica.Planta baixa,bloc B..Aula AI01.
21240 - Empresa Familiar  GRUP 42, 2S, GTUR 15/07/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica. 1ª planta,bloc B.Aula AI02.
21241 - Habilitats Directives  GRUP 42, 2S, GTUR 14/06/2019 16:00 - 20:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
21241 - Habilitats Directives  GRUP 42, 2S, GTUR 05/07/2019 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
21242 - Internacionalització de l'Empresa  GRUP 42, 1S, GTUR 22/01/2019 16:00 - 20:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
21242 - Internacionalització de l'Empresa  GRUP 42, 1S, GTUR 08/02/2019 19:00 - 22:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial  GRUP 42, 1S, GTUR 07/02/2019 08:30 - 11:30 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
21246 - E-Màrqueting  GRUP 42, 1S, GTUR 22/01/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
21246 - E-Màrqueting  GRUP 42, 1S, GTUR 05/02/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB11