Grau de Turisme a Menorca

240 crèdits - Facultat de Turisme

20541. Itineraris Culturals i Naturals (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

  • (46) - GRUP 46, 2S, MENORCA, GTUR

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre