Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir .

Grau Educació Primària - Segon Curs - Grup 10 Menorca

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial  GRUP 10, 1S, MENORCA 10/01/2019 09:00 - 12:00
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial  GRUP 10, 1S, MENORCA 04/02/2019 09:00 - 12:00
22111 - Educació Inclusiva  GRUP 10, 1S, MENORCA 18/01/2019 09:00 - 12:00
22111 - Educació Inclusiva  GRUP 10, 1S, MENORCA 07/02/2019 09:00 - 12:00
22112 - Lectura i Escriptura Inicials  GRUP 10, 1S, MENORCA 16/01/2019 09:00 - 12:00
22112 - Lectura i Escriptura Inicials  GRUP 10, 1S, MENORCA 06/02/2019 09:00 - 12:00
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I  GRUP 10, 1S, MENORCA 14/01/2019 16:00 - 19:00
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I  GRUP 10, 1S, MENORCA 05/02/2019 16:00 - 19:00
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)  GRUP 10, 1S, MENORCA 22/01/2019 16:00 - 19:00
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)  GRUP 10, 1S, MENORCA 08/02/2019 16:00 - 19:00
22115 - Educació Física i la seva Didàctica  GRUP 10, 2S, MENORCA 17/06/2019 16:00 - 19:00
22115 - Educació Física i la seva Didàctica  GRUP 10, 2S, MENORCA 04/07/2019 09:00 - 12:00
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'Escola Primària  GRUP 10, 2S, MENORCA 06/06/2019 16:00 - 19:00
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'Escola Primària  GRUP 10, 2S, MENORCA 02/07/2019 16:00 - 19:00
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II  GRUP 10, 2S, MENORCA 13/06/2019 16:00 - 19:00
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II  GRUP 10, 2S, MENORCA 03/07/2019 16:00 - 19:00
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge  GRUP 10, 2S, MENORCA 10/06/2019 09:00 - 12:00
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge  GRUP 10, 2S, MENORCA 01/07/2019 09:00 - 12:00
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar  GRUP 10, 2S, MENORCA 21/06/2019 10:00 - 13:00
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar  GRUP 10, 2S, MENORCA 05/07/2019 16:00 - 19:00