Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Pedagogia a extingir .

Pedagogia primer curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 11/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 05/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
21901 - Documentació i Comunicació Científica  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 09/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
21901 - Documentació i Comunicació Científica  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 04/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-13
21903 - Processos Psicològics Bàsics  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 23/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
21903 - Processos Psicològics Bàsics  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 08/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22200 - Història de l'Educació  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 18/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22200 - Història de l'Educació  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 07/02/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22201 - Psicologia del Desenvolupament  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 06/06/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22201 - Psicologia del Desenvolupament  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 01/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 11/06/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula Magna
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 03/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22203 - Sociologia de l'Educació  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 21/06/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22203 - Sociologia de l'Educació  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 10/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22204 - Antropologia de l'Educació  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 15/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22204 - Antropologia de l'Educació  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 06/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22205 - Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 18/06/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-11 Tecnologia Educativa
22205 - Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 08/07/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-11 Tecnologia Educativa
22207 - Planificació de la Intervenció Educativa  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 14/06/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22207 - Planificació de la Intervenció Educativa  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 05/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01