Grau de Matemàtiques

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Matemàtiques a extingir .

El grau de Matemàtiques persegueix proporcionar a la societat titulats superiors en Matemàtiques, atesa la dificultat existent per trobar matemàtics que puguin cobrir els llocs de treball d'aquest àmbit.

Els estudis del grau de Matemàtiques de la UIB donen la formació matemàtica completa per treballar en qualsevol dels àmbits en els quals un matemàtic és requerit. Això vol dir que els graduats en Matemàtiques de la UIB estan preparats per treballar tant en els camps de la docència i la recerca de les matemàtiques com en els de les aplicacions en altres camps.

Els estudis del grau de Matemàtiques de la UIB també es caracteritzen per la formació en els aspectes aplicats relacionats amb els problemes concrets de la vida real. En aquest sentit es recalca l'existència d'assignatures de modelització i d'informàtica, relacionades especialment amb els seus aspectes matemàtics. Aquestes assignatures complementen la formació matemàtica de l'estudiant i li permeten afrontar un espectre més ampli en el desenvolupament professional.

Aconseguir que els graduats en Matemàtiques puguin accedir a entorns internacionals de treball fa de la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa una punt clau en la formació dissenyada a la UIB. Es posa esment especial en l'aprenentatge de la llengua anglesa en l'àmbit de la ciència. Per aquest motiu en el programa formatiu s'inclou una matèria bàsica d'anglès científic, a més de l'oferta de treballs de fi de grau en anglès, així com la possibilitat de formació en programes internacionals.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   24   *   12 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20570 - Anàlisi Matemàtica I Formació bàsica 9,0 Primer semestre
20571 - Àlgebra Lineal I Formació bàsica 9,0 Català Primer semestre
20572 - Fonaments de Matemàtiques Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20573 - Laboratori de Software i Problemes I Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20302 - Programació - Informàtica I Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20574 - Anàlisi Matemàtica II Formació bàsica 9,0 Català Segon semestre
20575 - Matemàtica Discreta Formació bàsica 9,0 Segon semestre
20576 - Laboratori de Software i Problemes II Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20309 - Introducció a la Geometria Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20311 - Àlgebra Lineal II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20313 - Topologia Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20577 - Anàlisi Matemàtica III Obligatòria 6,0 Primer semestre
20315 - Àlgebra Abstracta I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20316 - Mètodes Numèrics I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20318 - Geometria Afí i Mètrica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20578 - Models Matemàtics de la Tecnologia Obligatòria 6,0 Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20322 - Geometria Diferencial Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20324 - Àlgebra Abstracta II Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20579 - Probabilitat Obligatòria 6,0 Primer semestre
20580 - Algorísmia Obligatòria 6,0 Primer semestre
20327 - Equacions en Derivades Parcials Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20328 - Funcions de Variable Complexa Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20329 - Introducció a l'Optimització Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20332 - Mètodes Numèrics II Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20581 - Estadística Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20331 - Geometria i Topologia de Varietats Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20333 - Història de les Matemàtiques Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20582 - Anàlisi de Dades Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20583 - Models Matemàtics de la Física Obligatòria 6,0 Primer semestre
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques Treball de fi de grau 12,0 Català Anual
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20342 - Didàctica de les Matemàtiques Optativa 6,0 Segon semestre
20395 - English for Engineering Optativa 6,0 Segon semestre
20587 - Ampliació d'Àlgebra i Matemàtica Discreta: Aspectes Computacionals Optativa 6,0 Segon semestre
20589 - Ampliació de Models: Tractament Matemàtic de la Informació Optativa 6,0 Segon semestre
20591 - Ampliació d'Estadística: Aprenentatge Estadístic Optativa 6,0 Segon semestre
20584 - Ampliació de Geometria: Introducció a la Geometria Algebraica Optativa 6,0
20585 - Ampliació d'Ànalisi Optativa 6,0
20586 - Ampliació d'Equacions Diferencial: Sistemes Dinàmics i Caos Optativa 6,0
20588 - Ampliació de Mètodes Numèrics Optativa 6,0
20590 - Ampliació de Topologia Algebraica Optativa 6,0
21775 - Pràctiques Externes de Matemàtiques Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau de Matemàtiques 1r curs cronograma exàmens