Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .
Professorat Assignatures
Álvarez Vadillo, Inés
Dr. Barranco González, Manuel Alejandro
Bermejo González, Belén
Dr. Bibiloni Coll, Antonio
Dr. Bonnín Pascual, Francisco
Dr. Buades Rubio, José María
Dr. Estrany Bonnín, Bartomeu
Dr. Fiol Roig, Gabriel
Dr. Fontanet Nadal, Gabriel
Dr. Galmés Obrador, Sebastián
Gómez Suárez, Beatriz
Dra. González Cid, Yolanda
Dr. Guerrero Sastre, José
Dr. Guerrero Tomé, Carlos
Dr. Jaume Capó, Antoni
Dr. Jaume Mayol, Jaime
Jofre González-Granda, Javier
Dr. Juiz García, Carlos
Dr. Lera Castro, Isaac
Dra. Lladó Matas, Catalina
Dra. Manresa Yee, Cristina Suemay
Dr. Mascaró Oliver, Miguel
Dr. Mascaró Portells, Miguel
Dra. Mas Pichaco, Antonia
Dr. Mas Sansó, Ramon
Dr. Mesquida Calafat, Antoni Lluís
Dr. Miró Julià, José Juan Antonio
Dra. Miró Julià, Margarita María Lourdes
Montes de Oca Durán, Juan Antonio
Dr. Oliver Codina, Gabriel
Dr. Ortiz Rodríguez, Alberto
Dr. Palmer Rodríguez, Pedro Antonio
Dr. Perales López, Francisco José
Pérez Zapata, Ana Beatriz
Pons Mayol, Joan
Ramis Guarinos, Silvia
Dr. Serra Cifre, Bartolomé Jaime
Sola Venteo, Antonio
Dr. Varona Gómez, Javier
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
20319 - Anglès Pérez Zapata, Ana Beatriz
21714 - Informàtica Gràfica Dr. Perales López, Francisco José (R)
21719 - Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics
21720 - Programació Concurrent Dr. Mascaró Oliver, Miguel (R)
21721 - Llenguatges de Programació
21722 - Intel·ligència Artificial
21723 - Gestió de Projectes
21724 - Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interficies d'Usuari
21725 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Informàtica Dr. Jaume Capó, Antoni
21726 - Base de Dades II
21728 - Enginyeria de Requisits Dr. Fontanet Nadal, Gabriel (R)
21730 - Processos i Qualitat de Software
21733 - Gestió Avançada de Projectes Dr. Mesquida Calafat, Antoni Lluís (R)
21734 - Disseny de Solucions per al Sector Turístic
21735 - Arquitectura de Computadors Dra. Lladó Matas, Catalina (R)
21736 - Xarxes de Computadors Dr. Galmés Obrador, Sebastián (R)
21737 - Ampliació d'Arquitectura de Computadors
21738 - Laboratori de Sistemes Basats en Microcomputador Álvarez Vadillo, Inés (R)
21739 - Percepció i Control per a Sistemes Encastats
21740 - Administració de Sistemes Informàtics Gómez Suárez, Beatriz (R)
21741 - Arquitectures Avançades Dr. Miró Julià, José Juan Antonio (R)
21742 - Compiladors I Dr. Palmer Rodríguez, Pedro Antonio (R)
21743 - Compiladors II Dr. Palmer Rodríguez, Pedro Antonio (R)
21744 - Laboratori de Projectes de Programació Dr. Buades Rubio, José María (R)
21745 - Sistemes Intel·ligents Dr. Fiol Roig, Gabriel (R)
21746 - Mineria de Dades Dra. Miró Julià, Margarita María Lourdes (R)
21747 - Algorismes Avançats Dr. Mascaró Portells, Miguel (R)
21748 - Seguretat en Sistemes Informàtics
21749 - Gestió Estratègica de Sistemes d'Informació Empresarials Jofre González-Granda, Javier (R)
21751 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades
21753 - Gestió i Distribució de la Informació Empresarial Dr. Bibiloni Coll, Antonio (R)
21754 - Seguretat en Xarxes i Serveis
21755 - Tecnologia Multimèdia Dr. Bibiloni Coll, Antonio (R)
21757 - Gestió de Sistemes i Instal·lacions Informàtiques
21758 - Xarxes Avançades
21759 - Gestió de la Innovació Tecnològica
21761 - Govern de les TIC Dr. Juiz García, Carlos (R)
21766 - Interficies Gràfiques d'Usuari
22413 - Regulació Automàtica Dr. Oliver Codina, Gabriel (R)
22419 - Control per Computador
22424 - Robòtica Dr. Guerrero Sastre, José (R)
22437 - Visió Industrial
22439 - Ampliació de Robòtica
22449 - Sistemes Encastats Dr. Barranco González, Manuel Alejandro (R)