Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

20319. Anglès (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEIN

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Anglès
  • Guia docent
  • Grup horari
   Pendent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEIN

  • Professorat
   Andrada Pintilescu
  • Idioma
   d'impartició
   Anglès
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEIN

  • Professorat
   Maria Magdalena Vázquez Amer
  • Idioma
   d'impartició
   Anglès
  • Guia docent
 • (2) - GRUP 2, 2S, GEIN

  • Professorat
   Meritxell Macarro Fusté
  • Idioma
   d'impartició
   Anglès
  • Guia docent
   Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Segon semestre