Grau d'Educació Infantil

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Infantil a extingir .

22022. Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GEDI, GEI2

  • Professorat
   José Javier González de Alaiza García
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
 • (2) - GRUP 2, 1S, GEDI, GEI2

  • Professorat
   Joan Barceló Trobat
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GEDI, GEI2

  • Professorat
   José Javier González de Alaiza García
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
 • (2) - GRUP 2, 1S, GEDI, GEI2

  • Professorat
   José Javier González de Alaiza García
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent