Grau de Geografia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

21132. Treball de Fi de Grau de Geografia (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per la matrícula
 • cal haver superat 120 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria, totes les assignatures de tipus optativa, totes les assignatures de tipus pràctiques externes
 • cal haver superat 60 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S

 • (2) - GRUP 2, 2S

 • (3) - GRUP 3, 2S

 • (4) - GRUP 4, 2S

 • (5) - GRUP 5, 2S

 • (6) - GRUP 6, 2S

 • (7) - GRUP 7, 2S

 • (8) - GRUP 8, 2S

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
  • Guia docent
   Pendent
 • (9) - GRUP 9, 2S

 • (10) - GRUP 10, 2S

 • (11) - GRUP 11, 2S

 • (12) - GRUP 12, 2S

 • (13) - GRUP 13, 2S

 • (14) - GRUP 14, 2S

 • (15) - GRUP 15, 2S

 • (16) - GRUP 16, 2S

 • (17) - GRUP 17, 2S

 • (18) - GRUP 18, 2S

 • (19) - GRUP 19, 2S

 • (20) - GRUP 20, 2S

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
  • Guia docent
   Pendent
 • (21) - GRUP 21, 2S

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13