Grau de Geografia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

21131. Anàlisi Geogràfica Integrada (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver superat 60 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica de 1r i 2n curs
  • cal haver superat 60 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria de 1r i 2n curs

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre