Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació
Professorat Assignatures
Dr. Abril Hervas, David
Dra. Álvarez García, Olaya
Dr. Amer Fernández, Joan Alfred
Antich Bauzá, María
Dr. Ballester Brage, Luis
Ballester Salas, Miquel Àngel
Dr. Barceló Bauzà, Gabriel
Caldentey Bisbal, Miguel
Dra. Calvo Benzies, Yolanda Joy
Campoy Carrasco, Marcos
Dr. Casero Martínez, Antonio
Cerdà Navarro, Antoni
Dr. Comas Forgas, Rubén Lluc
Cortada Marín, Isabel
Dra. Femenías Andreu, María
Fernández Cladera, Bruno
Dra. Ferrà Coll, Patricia Regine
Ferreiro Basurto, Virginia
Dr. Fullana Puigserver, Pere
Dra. Gómez Garrido, María
Dra. Gomila Grau, Maria Antònia
Mir Gual, Andreu
Dra. Morey López, Mercedes
Mullor Román, Jesús
Dr. Oliver Torelló, Josep Lluís
Dra. Orte Socías, María del Carmen
Ortiz Vilar, Pilar
Dra. Pascual Barrio, María Belén
Dra. Paszkiewicz, Katarzyna Beata
Perales Jiménez, Ester
Dr. Pérez Castelló, José Antonio
Dra. Pozo Gordaliza, Rosario
Dra. Quesada Serra, Victoria
Dra. Quintana Murci, Elena
Ramis Feliu, Rafael José
Ribas Galumbo, Elisa Nieves
Dra. Rosende Pérez, Aida
Dra. Salvá Mut, Francisca
Sanchez Prieto, Lidia
Sbert Balaguer, Mariano Ramón
Seguí Palou, Iraïs
Dra. Serrano Ripoll, Maria Jesus
Dr. Sureda Garcia, Bernat
Dr. Sureda Negre, Jaume
Dra. Touza Garma, María del Carmen
Valero de Vicente, Maria
Dr. Vallespir Soler, Jordi
Dr. Verger Gelabert, Sebastià
Dr. Vidaña Fernández, Luis
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània Dr. Amer Fernández, Joan Alfred (R)
21901 - Documentació i Comunicació Científica Dr. Comas Forgas, Rubén Lluc (R)
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social Ramis Feliu, Rafael José
21976 - English for Education and Social Work
22201 - Psicologia del Desenvolupament Seguí Palou, Iraïs
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions Dra. Serrano Ripoll, Maria Jesus
22203 - Sociologia de l'Educació Dra. Pascual Barrio, María Belén (R)
22300 - Pedagogia Social i Comunitària
22301 - Història de l'Educació Social Dr. Fullana Puigserver, Pere (R)
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social Perales Jiménez, Ester
22303 - Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social Sbert Balaguer, Mariano Ramón (R)
22304 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa Dra. Quesada Serra, Victoria (R)
22305 - Avaluació de Programes en Educació Social Ortiz Vilar, Pilar (R)
22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed. Fernández Cladera, Bruno (R)
22307 - Intervenció Socioed. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I Dra. Ferrà Coll, Patricia Regine (R)
22308 - Programes d'Animació Sociocultural Sbert Balaguer, Mariano Ramón
22309 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa Dr. Ballester Brage, Luis (R)
22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II
22311 - Programes d'Educació Ambiental Ballester Salas, Miquel Àngel (R)
22312 - Educació de Persones Adultes Dr. Vidaña Fernández, Luis (R)
22313 - Educ. Social i Dinamització Socioed. en els Museus i Biblioteques
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família
22316 - Pedagogia de la Delinqüència Juvenil i Penitenciària Ribas Galumbo, Elisa Nieves (R)
22317 - Gerontologia Educativa Sanchez Prieto, Lidia (R)
22318 - Intervenció Socioeducativa en l'Oci Antich Bauzá, María (R)
22319 - Programes d'Intervenció Socioeducativa en Persones amb Discapacitat Dra. Femenías Andreu, María (R)
22320 - Programes d'Intervenció Socioeducativa a l'Escola
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració Dr. Vallespir Soler, Jordi (R)
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere Dra. Salvá Mut, Francisca
22323 - Intervenció Socioeducativa en Drogodependències Campoy Carrasco, Marcos (R)
22324 - Tècniques i Programes d'Intervenció Socioed. en els Problemes de Conducta Dra. Ferrà Coll, Patricia Regine (R)
22325 - Violència de Gènere i Intervenció Socioeducativa Dra. Pozo Gordaliza, Rosario (R)
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
22329 - Tècniques de Dinamització de Grups Dr. Casero Martínez, Antonio (R)
22332 - Treball Socioeducatiu en Xarxa per al Desenvolupament Comunitari Cortada Marín, Isabel (R)
22333 - Ciutadania i Societat del Benestar Dra. Gómez Garrido, María