Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació

Educació Social segon curs presencial

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22304 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 11/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-12
22304 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 04/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22305 - Avaluació de Programes en Educació Social  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 23/01/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22305 - Avaluació de Programes en Educació Social  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 08/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed.  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 22/01/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica. 1ª planta,bloc B.Aula AI03.
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed.  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 07/02/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-11 Tecnologia Educativa
22307 - Intervenció Socioed. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 18/01/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-12
22307 - Intervenció Socioed. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 06/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
22308 - Programes d'Animació Sociocultural  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 15/01/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula de videoconferència. Planta baixa, bloc A
 • Guillem Cifre de Colonya Aula de videoconferència. Planta baixa, bloc A
22308 - Programes d'Animació Sociocultural  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 05/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22309 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 20/06/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica.Planta baixa,bloc B..Aula AI01.
22309 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 05/07/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica. 1ª planta,bloc A.Aula AI06.
22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 18/06/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 04/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22311 - Programes d'Educació Ambiental  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 10/06/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22311 - Programes d'Educació Ambiental  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 08/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
22312 - Educació de Persones Adultes  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 07/06/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22312 - Educació de Persones Adultes  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 01/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
22313 - Educ. Social i Dinamització Socioed. en els Museus i Biblioteques  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 17/06/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula de videoconferència. Planta baixa, bloc A
 • Guillem Cifre de Colonya Aula de videoconferència. Planta baixa, bloc A
22313 - Educ. Social i Dinamització Socioed. en els Museus i Biblioteques  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 03/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01