Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació

Educació Social primer curs presencial

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 10/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 04/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
21901 - Documentació i Comunicació Científica  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 23/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
21901 - Documentació i Comunicació Científica  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 08/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social  GRUP 1, 1S, GEDS 16/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social  GRUP 1, 1S, GEDS 06/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22201 - Psicologia del Desenvolupament  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 12/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula Magna
22201 - Psicologia del Desenvolupament  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 03/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-13
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 17/06/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 05/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22203 - Sociologia de l'Educació  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 10/06/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22203 - Sociologia de l'Educació  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 02/07/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22300 - Pedagogia Social i Comunitària  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 18/01/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-13
22300 - Pedagogia Social i Comunitària  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 07/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22301 - Història de l'Educació Social  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 14/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula de videoconferència. Planta baixa, bloc A
22301 - Història de l'Educació Social  GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT 05/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 06/06/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 01/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-13
22303 - Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 14/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula Magna
22303 - Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT 04/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01