Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació

Educació Social quart curs i optatives presencial

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21976 - English for Education and Social Work  GRUP 1, 1S, GEDS, GRLA 23/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
21976 - English for Education and Social Work  GRUP 1, 1S, GEDS, GRLA 07/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-12
22324 - Tècniques i Programes d'Intervenció Socioed. en els Problemes de Conducta  GRUP 1, 1S, GEDS 11/01/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22324 - Tècniques i Programes d'Intervenció Socioed. en els Problemes de Conducta  GRUP 1, 1S, GEDS 04/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22325 - Violència de Gènere i Intervenció Socioeducativa  GRUP 1, 1S, GEDS 23/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22325 - Violència de Gènere i Intervenció Socioeducativa  GRUP 1, 1S, GEDS 08/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
22329 - Tècniques de Dinamització de Grups  GRUP 1, 1S, GEDS 15/01/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22329 - Tècniques de Dinamització de Grups  GRUP 1, 1S, GEDS 05/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22332 - Treball Socioeducatiu en Xarxa per al Desenvolupament Comunitari  GRUP 1, 1S, GEDS 16/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22332 - Treball Socioeducatiu en Xarxa per al Desenvolupament Comunitari  GRUP 1, 1S, GEDS 06/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22333 - Ciutadania i Societat del Benestar  GRUP 1, 1S, GEDS 18/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-13
22333 - Ciutadania i Societat del Benestar  GRUP 1, 1S, GEDS 06/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-04