Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació

22201. Psicologia del Desenvolupament (2018-19)

Per cursar aquesta assignatura hauràs de presentar, obligatòriament, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Consulta més informació sobre què és i com sol·licitar-lo .
Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT

  • Professorat
  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
  • Grup horari

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT

  • Professorat
   Juana Colom Bauzá
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT

  • Professorat
   Juana Colom Bauzá
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT

  • Professorat
   Josefa María Cabot Martínez, Juana Colom Bauzá
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT

  • Professorat
   Josefa María Cabot Martínez, Juana Colom Bauzá
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS

  • Professorat
   Josefa María Cabot Martínez
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS

  • Professorat
   Josefa María Cabot Martínez
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS

  • Professorat
   Juana Colom Bauzá
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2009-10

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS

  • Professorat
   Juana Colom Bauzá
  • Idioma
   d'impartició
  • Guia docent