Grau de Bioquímica

240 crèdits - Facultat de Ciències

21524. Treball de Fi de Grau en Bioquímica (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per la matrícula
 • cal haver superat 174 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica, obligatòria, pràctiques externes i optativa de 1r, 2n i 3r curs
 • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 144 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria
 • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 30 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus optativa
 • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 60 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GBIQ

  • Professorat
   Francisco José García Palmer
  • Responsable
   Francisco José García Palmer
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GBIQ

  • Professorat
   Francisco José García Palmer
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GBIQ

  • Professorat
   Francisco José García Palmer
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S

  • Professorat
   Francisco José García Palmer
  • Idioma
   d'impartició
  • Guia docent
   Pendent