Escoltar

Grau d'Educació Social en línia

240 crèdits - Facultat d'Educació
Professorat Assignatures
Dra. Álvarez García, Olaya
Dr. Amer Fernández, Joan Alfred
Dr. Ballester Brage, Luis
Dr. Barceló Bauzà, Gabriel
Caldentey Bisbal, Miguel
Dra. Calvo Sastre, Ana María
Dr. Casero Martínez, Antonio
Dr. Comas Forgas, Rubén Lluc
Cortada Marín, Isabel
Dra. Femenías Andreu, María
Dra. Ferrà Coll, Patricia Regine
Ferreiro Basurto, Virginia
Dr. Fullana Puigserver, Pere
Dra. Gómez Garrido, María
Dra. Gomila Grau, Maria Antònia
Ibáñez Ferreté, Òscar-Adrià
Macías González, Liberto
Martínez López, Francisco Manuel
Martín Vázquez, Mária
Mayrata Pou, Pedro Juan
Miquel Lara, Avelina
Mir Gual, Andreu
Dr. Monreal Bringsvaerd, Erik José
Moratinos Jaume, Antonio Alberto
Dra. Morey López, Mercedes
Mullor Román, Jesús
Dr. Nadal Cristóbal, Andrés
Nevot Caldentey, Maria de Lluc
Dr. Oliver Torelló, Josep Lluís
Dra. Orte Socías, María del Carmen
Ortiz Vilar, Pilar
Dra. Pascual Barrio, María Belén
Dra. Pozo Gordaliza, Rosario
Dra. Quesada Serra, Victoria
Dra. Quintana Murci, Elena
Dra. Salvá Mut, Francisca
Sanchez Prieto, Lidia
Sastre Lázaro, Miguel
Sbert Balaguer, Mariano Ramón
Dr. Sureda Garcia, Bernat
Dr. Sureda Negre, Jaume
Dra. Thomàs Vanrell, Caterina
Dra. Touza Garma, María del Carmen
Dr. Urbina Ramírez, Santos
Dra. Valero de Vicente, Maria
Dr. Vallespir Soler, Jordi
Dr. Verger Gelabert, Sebastià
Dr. Vidaña Fernández, Luis
Dra. Vives Barceló, Margarita
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània
21901 - Documentació i Comunicació Científica Dr. Sureda Negre, Jaume (R)
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social Dr. Monreal Bringsvaerd, Erik José (R)
21976 - English for Education and Social Work Martínez López, Francisco Manuel (R)
22201 - Psicologia del Desenvolupament Sastre Lázaro, Miguel (R)
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions Ferreiro Basurto, Virginia (R)
22203 - Sociologia de l'Educació Dra. Pascual Barrio, María Belén (R)
22300 - Pedagogia Social i Comunitària
22301 - Història de l'Educació Social Dr. Sureda Garcia, Bernat (R)
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social Sbert Balaguer, Mariano Ramón (R)
22303 - Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social Sbert Balaguer, Mariano Ramón (R)
22304 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa Dra. Quesada Serra, Victoria (R)
22305 - Avaluació de Programes en Educació Social Ortiz Vilar, Pilar (R)
22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed. Dr. Urbina Ramírez, Santos (R)
22307 - Intervenció Socioed. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I
22308 - Programes d'Animació Sociocultural
22309 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa Dr. Nadal Cristóbal, Andrés (R)
22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II Dra. Vives Barceló, Margarita (R)
22311 - Programes d'Educació Ambiental Dra. Álvarez García, Olaya
22312 - Educació de Persones Adultes Dr. Vidaña Fernández, Luis (R)
22313 - Educ. Social i Dinamització Socioed. en els Museus i Biblioteques Dr. Fullana Puigserver, Pere (R)
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral Dra. Thomàs Vanrell, Caterina (R)
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família
22316 - Pedagogia de la Delinqüència Juvenil i Penitenciària Dra. Pozo Gordaliza, Rosario (R)
22317 - Gerontologia Educativa
22318 - Intervenció Socioeducativa en l'Oci Sbert Balaguer, Mariano Ramón (R)
22319 - Programes d'Intervenció Socioeducativa en Persones amb Discapacitat Dra. Femenías Andreu, María (R)
22320 - Programes d'Intervenció Socioeducativa a l'Escola Mir Gual, Andreu (R)
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere Dra. Quintana Murci, Elena
22323 - Intervenció Socioeducativa en Drogodependències Moratinos Jaume, Antonio Alberto (R)
22324 - Tècniques i Programes d'Intervenció Socioed. en els Problemes de Conducta
22325 - Violència de Gènere i Intervenció Socioeducativa Dra. Pozo Gordaliza, Rosario (R)
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
22331 - Alfabetització i Exclusió Digital Mayrata Pou, Pedro Juan (R)
22332 - Treball Socioeducatiu en Xarxa per al Desenvolupament Comunitari Cortada Marín, Isabel (R)
22333 - Ciutadania i Societat del Benestar