Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació

Educació Social tercer curs virtual

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral   GRUP 50 (VIRTUAL) 18/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral   GRUP 50 (VIRTUAL) 07/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família   GRUP 50 (VIRTUAL) 22/01/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família   GRUP 50 (VIRTUAL) 08/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
22316 - Pedagogia de la Delinqüència Juvenil i Penitenciària   GRUP 50 (VIRTUAL) 16/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
22316 - Pedagogia de la Delinqüència Juvenil i Penitenciària   GRUP 50 (VIRTUAL) 06/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-12
22317 - Gerontologia Educativa   GRUP 50 (VIRTUAL) 10/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
22317 - Gerontologia Educativa   GRUP 50 (VIRTUAL) 04/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22318 - Intervenció Socioeducativa en l'Oci   GRUP 50 (VIRTUAL) 14/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22318 - Intervenció Socioeducativa en l'Oci   GRUP 50 (VIRTUAL) 05/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22319 - Programes d'Intervenció Socioeducativa en Persones amb Discapacitat   GRUP 50 (VIRTUAL) 06/06/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22319 - Programes d'Intervenció Socioeducativa en Persones amb Discapacitat   GRUP 50 (VIRTUAL) 01/07/2019 16:00 - 20:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22320 - Programes d'Intervenció Socioeducativa a l'Escola   GRUP 50 (VIRTUAL) 14/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
22320 - Programes d'Intervenció Socioeducativa a l'Escola   GRUP 50 (VIRTUAL) 04/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-13
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració   GRUP 50 (VIRTUAL) 19/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració   GRUP 50 (VIRTUAL) 08/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere   GRUP 50 (VIRTUAL) 21/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere   GRUP 50 (VIRTUAL) 05/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22323 - Intervenció Socioeducativa en Drogodependències   GRUP 50 (VIRTUAL) 10/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
22323 - Intervenció Socioeducativa en Drogodependències   GRUP 50 (VIRTUAL) 02/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-13